Przetarg 10255890 - Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn....

   
Analizuj Zamówienie 10255890 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-12
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mielcu. Pr
zedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę kanalizacji deszczowej,2) wykonanie części odwodnienia linowego,3) budowę obiektów sportowych i placu zabaw wraz z pokryciem ich nawierzchnią poliuretanową bezpieczną tj. - boiska wielofunkcyjnego,- boiska do piłki ręcznej,- placu zabaw, 4) budowę nowych piłkochwytów z siatkami ochronnymi wydzielającymi boisko do piłki ręcznej,5) dostawę i montaż wyposażenia sportowego,6) rozbiórkę istniejącej nawierzchni na wskazanym obszarze,7) wykonanie trawników wokół boisk i placu zabaw,8) wykonanie certyfikacji placu zabaw po montażowo przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

ZP.271.11.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00212455/01 z dnia: 2024-02-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-27 10:00
Po zmianie:
2024-02-29 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-27 10:30
Po zmianie:
2024-02-29 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-03-27
Po zmianie:
2024-03-29


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00221718/01 z dnia: 2024-02-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-02-29 10:00
Po zmianie:
2024-03-04 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-02-29 10:30
Po zmianie:
2024-03-04 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-03-29
Po zmianie:
2024-04-02
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, boiska, zagospodarowanie terenu, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45000000, 45100000, 45111300, 45112210, 45112710, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , boiska , zagospodarowanie terenu , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10462322 2024-05-06
godz. 15:00
Mazowieckie Wykonanie, dostawa i montaż wiaty rowerowej w Radomiu, przy ul. Tytoniowej 5,7
10450059 2024-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Dostosowanie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”, ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów i terenu przyległego do osób niepełnosprawnych z podziałem na dwa zadania. Częś...
10447768 2024-05-07
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją na terenie dzielnicy Bielany w związku z budową gazociągu w/c DN 700 Rembelszczyzna – Mory
10464215 2024-05-08
godz. 11:30
Mazowieckie Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczoługi. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie strefy r...
10445664 2024-05-08
godz. 12:00
Wielkopolskie Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1/ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2/ robo...
10456718 2024-05-09
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi powiatowej Nr 1565B na odcinku od m. Brzozowo Stare do m. Brzozowo Panki – Etap II Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej Nr 15...
10457769 2024-05-09
godz. 10:00
Małopolskie „Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną” (Przebudowa drogi gminnej nr 101252K wraz z infrastrukturą techniczną ...
10456751 2024-05-10
godz. 11:00
Podlaskie „Budowa i przebudowa dróg w gminie Piątnica (II etap)” Część 1: Część I - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 680 B ulica Cmentarna w PiątnicyPrzedmiotem inwestycji je...
10365835 2024-05-14
godz. 09:00
Lubelskie I. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica St...
9475069 2024-12-31
godz. 23:59
Mazowieckie Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym