Zlecenie 7504271 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia...

   
Analizuj Zamówienie 7504271 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-27
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik gospodarczy” wraz z organizacją i przeprowadzeniem zewnętr
znego egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla 10 Uczestników/czek projektu „Mam pracę”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik gospodarczy” wraz z organizacją
i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla 10 Uczestników/czek
projektu „Mam pracę”, RPWP.06.02.00-30-0049/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel zamówienia Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy
pracownika gospodarczego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik gospodarczy” wraz z organizacją
i przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla 10 Uczestników/czek
projektu „Mam pracę”, RPWP.06.02.00-30-0049/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 240 osób (140K i 100M) w wieku min. 30 lat,
z województwa wielkopolskiego, w tym 102 bezrobotnych (w tym 38 długotrwale), 42 biernych zawodowo (28K
i 14M), w tym min. 42 w wieku min. 50 lat, 12 niepełnosprawnych i 96 osób zatrudnionych na umowach
krótkoterminowych/ pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie są większe niż
minimalne wynagrodzenie. Wsparcie będzie skierowane do osób z województwa wielkopolskiego w okresie
1.09.2019 -31.05.2021r.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się