Zlecenie 7389118 - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla...

   
Analizuj Zamówienie 7389118 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-17
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby realizacji projektu Archiwum Dokume
ntów Elektronicznych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” na podstawie porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0085/18-00 o dofinansowanie projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych” zawartego w dniu 10 maja 2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Każda część będzie oceniana oddzielnie, dla każdej z części osobno wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu ofertowym. Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu na potrzeby realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych:
I. Szkolenie Administracja Liferay 7 z elementami programowania
Min. 3 dni / 24 h; min. 4 osoby – maks. 4 osoby
II. Szkolenie Administracja bazami PostgreSQL
Min. 3 dni / 24 h; (min. 2 osoby – maks. 4 osoby)
III. Szkolenie ITIL® Foundation z certyfikowanym egzaminem
Min. 3 dni/1 osoba (wraz z egzaminem)
IV. Szkolenie Administracja Hitachi Content Platform
Min. 2 dni / 16 h, min. 4 - maks. 6 osób
V. Szkolenie Administracja Nutanix
Min. 2 dni / 16 h, min. 4 – maks. 6 osób
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, szkolenia zawodowe
kody CPV 80510000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się