Zlecenie 10124350 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu biznesowego...

   
Zamówienie 10124350 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-12-01
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznes
owy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym: a) tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, b) wydłużanie życia produktu, c) ekoprojektowanie, d) przekształcenia produktu w usługę lub usługi, e) tworzenie platform współdzielenia, f) symbioza przemysłowa, g) odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów. Opracowanie modelu GOZ-transformacji należy wykonać zgodnie z minimalnym zakresem dostępnym do pobrania na stronie internetowej PARP, w ramach naboru o nr FEPW.01.03-IP.01-001/23: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp?sort=default&term%5B%5D=1&t
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, konsulting, doradztwo
kody CPV 72221000, 79400000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10248277 2024-02-23
godz. 15:00
Pomorskie Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt.: Samodzielność szansą na pokonanie barier na podstawie umowy ZZO/000347/11/D Z DNIA 19 kwietnia 2021 zawartej z Państwowym Fundu...
10268639 2024-02-26
godz. 00:00
Mazowieckie zakup usługi ekspercko-doradczej, polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad opracowaniem zapisów Krajowego planu...
10279715 2024-02-26
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Sporządzenie siedmiu opinii w celu ustalenia czy podział nieruchomości spowodował wzrost wartości nieruchomości, dla potrzeb określenia konieczności wszczęcia postępowania administ...
10275830 2024-02-28
godz. 14:00
Mazowieckie Zapytanie o informację cenową na usługi doradcze w zakresie zidentyfikowania możliwości korzystania przez Spółkę z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R) oraz wsparcia...
10268149 2024-02-29
godz. 00:00
Mazowieckie Prowadzenie i koordynacja oraz monitorowanie i ewaluacja pięciu tematycznych sieci współpracy i samokształcenia w ramach wybranych obszarów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (...
10261166 2024-02-29
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie badania pt. Badanie stopnia wdrożenia rekomendacji opracowanych w ramach ewaluacji działań Polityki Spójności
10271147 2024-03-04
godz. 11:00
Mazowieckie OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD NA LATA 2024-2030.
10267433 2024-03-08
godz. 00:00
Dolnośląskie Otwarty nabór na Partnera-FEDS 8.1 Rozwój kształcenia ogólnego: Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu, którego głównymi rezultatami będą: podniesienie ...
10252707 2024-03-18
godz. 12:00
Mazowieckie opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności trzyletniego programu informacyjno - promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów ...
10159357 2024-12-31
godz. 00:00
Małopolskie Realizacja programu pilotażowego PROGRAM PILOTAŻOWY -RECEPTA NA RUCH na obszarze województwa: 12 - MAŁOPOLSKIE.