Przetarg 9931570 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji...

   
Analizuj Zamówienie 9931570 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a następnie po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego
zgód administracyjnych wykonanie robót budowlano montażowych: „Budowa tężni solankowej”. Opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w zał.

ZP.271.55.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00407616/01 z dnia: 2023-09-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00010879/26/P
Po zmianie:
2023/BZP 00010879/27/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:00
Po zmianie:
2023-10-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:10
Po zmianie:
2023-10-03 11:10


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00418402/01 z dnia: 2023-09-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-03 11:00
Po zmianie:
2023-10-06 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-03 11:10
Po zmianie:
2023-10-06 11:10
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie, Tereny zielone
podbranża obiekty inne, projekt budowlany, projekt terenu zielonego, mała architektura
kody CPV 45100000, 45110000, 45200000, 45215110, 45220000, 45230000, 45260000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45350000, 45400000, 45420000, 45450000, 71000000, 71200000, 71220000, 71221000, 71320000, 71322000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty inne , projekt budowlany , projekt terenu zielonego , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108393 2023-12-04
godz. 23:59
GRUPA BIURO-LAND SP. Z O.O. SP.K. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu SageLogis celem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Wnioskodawcy ...
10107892 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RADZIEJÓW 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa wraz termomodernizacją budynków oświatowych w Radziejowie”.Budynki są położone przy ulicy Szkoln...
10117438 2023-12-08
godz. 08:00
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY WE WROCŁAWIU-PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 2N w Kłodzku ” Usługa opra...
10108202 2023-12-08
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE MASURIAN LAKES LEGACY Zakup i montaż zestawu małej architektury (meble zewnętrzne i inne elementy wyposażenia parkowego) wraz z zakupem i montażem oświetlenia solarnego do projektu pn. „Ekopark - projekt rewalory...
10107587 2023-12-13
godz. 12:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przyblokowego przy ul. Siedlanowskiego 2 w Stalowej Woli.2. W ramach zadania przewiduje się:- przebudowę ciągów komunikacyjnych,- monta...
10101532 2023-12-14
godz. 11:00
PGE ENERGIA CIEPŁA ODDZIAŁ NR 1 W KRAKOWIE Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla zadania „Projekt przemysłowy dla EC Kraków-quot; Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10063270 2023-12-14
godz. 14:00
ZJEDNOCZONA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PIAST W KRAKOWIE Wybór firm (I etap kwalifikacji) na wykonywanie w 2024 roku: • prac budowlano-remontowych, remontów kominów, remontów dachów, wymiany stolarki i ślusarki, robót izolacyjnych ścian piwnic, do...
10121337 2023-12-15
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Rewitalizacja części wnętrza blokowego wraz z zasypaniem piwnic przy budynku Bałuckiego 2, Kościuszki 13-15 we Wrocławiu. Wykonanie w systemie projektuj – buduj zasypania piwnic znajdującyc...
10106954 2023-12-15
godz. 14:00
URZĄD GMINY GALEWICE Zakup mebli do ogrodu przyszkolnego
10123732 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni-II postępowanie 1. ...