Zlecenie 7225929 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji...

   
Zamówienie 7225929 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-11
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych o
d urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet).
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 (dwa) zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wybrane zadania przedmiotu zamówienia, które opisane zostały w poniższych częściach ponumerowanych od 1 do 4, tj.:
1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska
i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 1 obejmuje swoim zakresem 3
(trzy) części, tj.:
a) Część 1 - komorę semi-bezodbiciową (SAC 10M) wraz ze zbiornikiem pomiarowym (zwaną dalej jako „Komorą”),
b) Cześć 2 - element Komory - zestaw do pomiaru emisji przewodzonych/promieniowanych,
c) Cześć 3 - element Komory - zestaw do badań odporności promieniowanej.
2) Zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 2 obejmuje swoim zakresem Część 4 (czwartą) przedmiotu zamówienia, tj.:
Cześć 4 - Stanowisko do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy.
Wykonawca może złożyć ofertę na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2 albo na obydwa Zadania. Każde z zadań podlegać będzie odrębnej ocenie wg kryteriów określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Opis wymagań technicznych (w tym także w zakresie minimalnych parametrów) dotyczących poszczególnych Zadań/Części przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet).
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 (dwa) zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wybrane zadania przedmiotu zamówienia, które opisane zostały w poniższych częściach ponumerowanych od 1 do 4, tj.:
1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska
i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 1 obejmuje swoim zakresem 3
(trzy) części, tj.:
a) Część 1 - komorę semi-bezodbiciową (SAC 10M) wraz ze zbiornikiem pomiarowym (zwaną dalej jako „Komorą”),
b) Cześć 2 - element Komory - zestaw do pomiaru emisji przewodzonych/promieniowanych,
c) Cześć 3 - element Komory - zestaw do badań odporności promieniowanej.
2) Zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 2 obejmuje swoim zakresem Część 4 (czwartą) przedmiotu zamówienia, tj.:
Cześć 4 - Stanowisko do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy.
Wykonawca może złożyć ofertę na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2 albo na obydwa Zadania. Każde z zadań podlegać będzie odrębnej ocenie wg kryteriów określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Opis wymagań technicznych (w tym także w zakresie minimalnych parametrów) dotyczących poszczególnych Zadań/Części przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem tych stanowisk i pełnieniem nadzoru autorskiego, na rzecz projektu Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet).
Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 (dwa) zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wybrane zadania przedmiotu zamówienia, które opisane zostały w poniższych częściach ponumerowanych od 1 do 4, tj.:
1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska
i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 1 obejmuje swoim zakresem 3
(trzy) części, tj.:
a) Część 1 - komorę semi-bezodbiciową (SAC 10M) wraz ze zbiornikiem pomiarowym (zwaną dalej jako „Komorą”),
b) Cześć 2 - element Komory - zestaw do pomiaru emisji przewodzonych/promieniowanych,
c) Cześć 3 - element Komory - zestaw do badań odporności promieniowanej.
2) Zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem stanowiska i pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie nr 2 obejmuje swoim zakresem Część 4 (czwartą) przedmiotu zamówienia, tj.:
Cześć 4 - Stanowisko do badania odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy.
Wykonawca może złożyć ofertę na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2 albo na obydwa Zadania. Każde z zadań podlegać będzie odrębnej ocenie wg kryteriów określonych przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
Opis wymagań technicznych (w tym także w zakresie minimalnych parametrów) dotyczących poszczególnych Zadań/Części przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 38300000, 38500000, 38540000, 38900000, 42990000, 71248000, 71320000, 79632000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się