Przetarg 9955594 - Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji na...

   
Analizuj Zamówienie 9955594 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji na rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w m
iejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7019 do 7857.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

RIOŚ.271.1.21.2023
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108050 2023-12-07
godz. 12:00
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Wykonanie wymaganego przepisami prawa budowlanego rocznego przeglądu, zewnętrznego płaszcza komina żelbetonowego h = 120 m
10125495 2023-12-08
godz. 00:00
URZĄD MIASTA KRZESZOWICE Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzes...
10119699 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ulicy Nowomiejskiej.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:a) wykonana konc...
10120784 2023-12-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KORONOWO Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Parking ulica Dworcowa w Koronowie”.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie do...
10105401 2023-12-08
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA "Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka - Wygoda" w km. 0+991 - 2+182 Opis przedmiotu zamówienia :- Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi gminnej Nr 131015W w km. 0+991 – 2+182Zakre...
10122854 2023-12-11
godz. 08:00
URZĄD MIASTA ZGORZELEC WPRI.271.1.1.2023 Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej do nadzorowania robót budowlanych w zakresie budowy parkingu przy ul. Tuwima 14-20 etap I PR...
10056566 2023-12-11
godz. 11:00
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Opracowanie koncepcji programowej budowy trasy rowerowej Blue Valley w województwie mazowieckim, regionie mazowieckim regionalnym Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji prog...
10106931 2023-12-15
godz. 10:00
WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 S.A. WYKONANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM, na wykonanie robót budowlanych: Rozbiórka budynku nr 39 i budowa nowej hali produkcyjnej wraz z przebudową części insta...
10092029 2023-12-20
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań dot. modernizacji SGWC Przeźmierowo, SRP Łowęcin, SRP Bodzewo, SRP Zduny, SGWC i budynek TJE Piła Ujska (...
10081682 2023-12-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA JAWORZNO Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa