Przetarg 10622995 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem...

   
Analizuj Zamówienie 10622995 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-14
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w W
CPiT w Poznaniu. Realizacja polegać będzie na montażu magazynu energii – kontenera. We wnętrzu kontenera ma się znaleźć magazyn energii w technologii LiFePO4 o wielkości minimum 100 kWh. Wykonawca musi zabudować i uruchomić przekształtnik/i dwukierunkowy/e o łącznej mocy minimum 50kW. Wbudowane przekształtniki dwukierunkowe muszą posiadać funkcję UPS, które będą zasilać obwód szpitala. Planowana inwestycja polega również na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnego układu instalacji magazynu energii, okablowania i opomiarowania wraz z synchronizacją z istniejącą siecią elektroenergetyczną oraz musi zapewnić możliwość przetwarzania i gromadzenia charakterystycznych parametrów oraz wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjnych rozdzielni i podrozdzielni.

WCPIT/EA/381-47/2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00377263/01 z dnia: 2024-06-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-25 09:00
Po zmianie:
2024-06-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-25 10:00
Po zmianie:
2024-06-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-24
Po zmianie:
2024-07-26


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00381914/01 z dnia: 2024-06-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-27 09:00
Po zmianie:
2024-06-28 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-27 10:00
Po zmianie:
2024-06-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-26
Po zmianie:
2024-07-27
branża Energoelektryczna, Energia odnawialna (OZE)
podbranża urządzenia, materiały, energia solarna
kody CPV 31430000, 45223200, 45310000, 71200000, 71310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10656857 2024-07-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektu...
10674405 2024-07-24
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na te...
10672242 2024-07-25
godz. 10:00
Śląskie Modernizacja oświetlenia parku w Dolinie Górnika na solarne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu trzech niedziałających słupów oświetleniowych i zabudowa w ich miejsce t...
10671747 2024-07-29
godz. 23:59
Pomorskie 1. Dostawa i montaż Instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kW w Zakładzie produkcyjnym w Rudzie Śląskiej 2. Minimalne parametry techniczne instalacji: Panele Fotowoltaiczne Technologia...
10680576 2024-08-08
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja obiektu sportowego MOSiR w Piastowie wraz z fotowoltaiką i magazynami energii Część 1: Część 1: Termomodernizacja obiektu MOSiR, budowa zadaszenia trybun, fotowolatiką ...
10681521 2024-08-21
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja placówek oświatowych w Ustce. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce w sys...
10678717 2024-08-30
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie cyklicznego 5-letniego przeglądu wyłączników generatorowych w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
10642634 2024-09-13
godz. 17:00
Mazowieckie Zestawy oświetleniowe DCIS przewidziane do użytkowania w lokalizacjach, w których mogą nie być obecne obiekty NATO lub w lokalizacjach nienależących do NATO, gdzie rozlokowany jest pe...
9286375 2025-12-31
godz. 23:30
Mazowieckie Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich
10656318 2027-07-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa rozdzielnic SN dla RD Międzyzdroje