Zlecenie 9910361 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz...

   
Zamówienie 9910361 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-08-31
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz montażem wyposażenia meblowego do obiektów Muzeum Archidiecezjalnego we
Wrocławiu. Szczegółowy asortymentowy, ilościowy i jakościowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu. Terminy realizacji zamówienia (początek i koniec) wskazano w sekcji Harmonogram ogłoszenia o zamówieniu. Dostarczone w ramach realizacji zamówienia wyposażenie meblowe powinno być kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, nie może stanowić przedmiotu praw osób trzecich, a do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie może być wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczenia mebli i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami, wykonanych z materiałów zgodnych z Polskimi Normami, posiadających wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania

Powstaje w kontekście projektu
POIS.08.01.00-00-1049/16 - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Śląska – Przebudowa i Zintegrowany Remont Konserwatorski Obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz Adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39110000, 39130000, 39131000, 39150000, 39151000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10099096 2023-11-30
godz. 10:00
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa mebli na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli (krzeseł konferencyjnych i drabinek) wraz z transportem, wniesieniem i ustawi...
10070641 2023-12-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY GŁUCHOŁAZY „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach ” w ramach programu „MALUCH + 2022 – 2029” Część 1: CZĘŚĆ 1– Przebudowa i zmiana sposobu użyt...
10089763 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI II. Wyposażenie ośrodka Senior+ Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli/sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń nowo powstającego ośrodka Senior+, szczegółowo wskazanego w z...
10101690 2023-12-01
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM Wyposażenie budynku hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej w Sztumie oraz PSZOK w Sztumskim Polu z podziałałem na części Część 1: 1) Nazwa części nr 1: „Dostawa wraz z montażem mebli do ...
10117113 2023-12-04
godz. 23:59
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Dostawa krzeseł biurowych obrotowych tapicerowanych (dalej: krzesło) do siedziby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskieg...
10120684 2023-12-05
godz. 11:52
STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY Zakup mebli dla Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Biurko Biurko Safarii Trapez Mix Indeks 19509114 Wym.: 120 x 80 x 73 cm 1 szt. 2 Zestaw Zestaw rogowy II „Cy...
9997840 2023-12-05
godz. 12:00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia chemii jutra.Budowa nowoczesnego gmachu (...) Num...
10118558 2023-12-07
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GÓRNIE Doposażenie GOK na potrzeby rozszerzenia działań kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych Część 1: a) CZĘŚĆ I – Instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i oświetlenie1.1 Zakup wyposaż...
10114700 2023-12-08
godz. 12:00
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Dostawa foteli biurowych dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku ul. Sosnowa 2
10093269 2023-12-21
godz. 09:00
MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia gastronomicznego do life cookingu w ilości 1 kpl. dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legendy” w ramach Progra...