Zlecenie 9910361 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz...

   
Zamówienie 9910361 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-08-31
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz montażem wyposażenia meblowego do obiektów Muzeum Archidiecezjalnego we
Wrocławiu. Szczegółowy asortymentowy, ilościowy i jakościowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu. Terminy realizacji zamówienia (początek i koniec) wskazano w sekcji "Harmonogram" ogłoszenia o zamówieniu. Dostarczone w ramach realizacji zamówienia wyposażenie meblowe powinno być kompletne, nieużywane, nieuszkodzone, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, nie może stanowić przedmiotu praw osób trzecich, a do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem nie może być wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczenia mebli i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami, wykonanych z materiałów zgodnych z Polskimi Normami, posiadających wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania

Powstaje w kontekście projektu
POIS.08.01.00-00-1049/16 - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Śląska – Przebudowa i Zintegrowany Remont Konserwatorski Obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz Adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39110000, 39130000, 39131000, 39150000, 39151000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10535194 2024-05-24
godz. 10:00
Mazowieckie KZP-SJ.2110.14.2024, Dostawa mebli biurowych
10541147 2024-05-24
godz. 11:00
Małopolskie FOTEL BIUROWY - 50szt -
10549770 2024-05-24
godz. 12:00
Dolnośląskie MDSZIW.0801.1.2024 Zakup i dostawa 6 zestawów składających się ze stołu i dwóch ławek, które będą wykorzystane na potrzeby realizacji demonstracji mającej na celu promowanie i upo...
10560441 2024-05-28
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa i montaż gablot informacyjnych
10547757 2024-05-31
godz. 00:00
Pomorskie Zakup wraz z dostawą do siedziby Sądu 15 szt. foteli biurowych ergonomicznych z regulowanym zagłówkiem
10545324 2024-06-07
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego ora...
10502543 2024-06-07
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla obiektów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, oraz prz...
10560229 2024-06-10
godz. 00:00
Śląskie Dostawa mebli szkolnych do sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 7 w Tychach Dostawa mebli szkolnych do sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 7 w Tychach Dostawa mebli szkolnych do sal lekcyjnyc...
10527308 2024-06-17
godz. 23:59
Zachodniopomorskie ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE: Demontaż stolarki aluminiowej sali restauracyjnej m2 25,00 Demontaż drzwi wejścia na korytarz m2 8,00 Wykonanie ścianki GK 15cm podwójnej z izolacją termi...
10524552 2024-06-18
godz. 09:30
Śląskie 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurek (12 szt.), określonych w załączniku nr 2 do SWZ.2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup mebli wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, rozła...