Przetarg 8165012 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu cyfrowego...

   
Analizuj Zamówienie 8165012 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu cyfrowego dla Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ. Szc
zegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ oraz z Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

3/CWPL/TP/2021
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się