Zlecenie 7563750 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do wklejania...

   
Zamówienie 7563750 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-01
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do wklejania kątownika na potrzeby zakładu produkcyjnego firmy SĘKPOL. Cel zamówien
ia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy linii do wklejania kątownika. Zakup realizowany będzie w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac BR, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest linia do wklejania kątownika. Linia do wklejania kątownika w panel ościeżnicy regulowanej. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie linii i przeszkolenie personelu

Wymagana funkcjonalność i parametry:
Możliwość regulacji prędkości
Możliwość pracy w trybie automatycznym
Wymiary wklejanych opasek: długość od 1000 do 2500 mm
Wymiary wklejanych opasek: szerokość od 50 do 100 mm
Maksymalna wysokość pióra 80 mm,
Wymiary paneli wklejanych: długość od 800 do 3000 mm
Wymiary paneli wklejanych: szerokość od 30 do 350 mm
Sterowanie kompatybilne z systemem zarządzania produkcją.
Zintegrowana drukarka kodów kreskowych
Wydajność minimum 4 el/min (bez względu na wymiary elementów składowych: kątownik, panel )
Możliwość Produkcji ościeżnic różnego rodzaju (różne wymiary kątownika i paneli) bez względu na kolejność
Połączenie klejowe (spoina) pomiędzy panelem i kątownikiem zrealizowana na obydwu płaszczyznach pióra kątownika.
Zastosowanie dwóch rodzajów kleju: termotopliwy, PVAC tzw. „biały”
Automatyczny system podawania elementów zrealizowany na dwóch podajnikach buforowych.

Pozostałe wymogi
Wymagany okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od protokolarnego odbioru na oferowany sprzęt.
Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej, nie dłuższy niż 48h.
Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji
Oferent zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu w ramach dostawy instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej urządzenia w języku polskim. W przypadku posiadania dokumentacji w innym języku, zapewnia odpowiednie ich tłumaczenie na język polski.
Linia będzie posiadała Deklarację Zgodności CE.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się