Przetarg 8666405 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8666405 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-21
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem biurowym(1 sztuka) dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze
go im. Jana Długosza w Częstochowie.Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacji technicznej, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa.Licencja na dostarczone oprogramowanie umożliwia użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące, od dnia przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym „bez uwag”.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

ZP.26.1.2.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30213100, 48310000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9712720 2023-06-09
godz. 11:00
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Dostawa skanera 3D wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera 3D wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem dla Uniwersytetu Marii Curie-Sk...
9671436 2023-06-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dostawa urządzeń komputerowych do Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach. ADP.2301.31.2023 Numer referencyjny: ADP.2301.31.2023 Przedmiotem zamówienia dostawa urządze...
9671920 2023-06-12
godz. 12:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) sukcesywna dostawa urządzeń CPE, zwanych dalej routerami, na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wymienionych i opisanych szczegółowo w Załą...
9688086 2023-06-15
godz. 11:00
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Zakup subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformowej usługi hostowanej Numer referencyjny: BAF.260.5.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji sta...
9688081 2023-06-16
godz. 10:00
URZĄD GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na części w ramach projektu: "Cyfrowa Gmina" Numer referencyjny: IZW.271.1.8.2023 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu ...
9691311 2023-06-20
godz. 10:00
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE Dostawa tabletów. Numer referencyjny: aSzWoj-PK-ZZP-261.41.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 2.Przedmiot zamówienia musi spe...
9697248 2023-06-21
godz. 11:00
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU Zapewnienie wsparcia na infrastrukturę i oprogramowanie IBM Numer referencyjny: CUI-ZZ.3201.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia na infrastrukturę i oprogramowanie IBM....
9614607 2023-06-21
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zakup usługi serwisowej oprogramowania ORACLE Tuxedo oraz ORACLE Salt Numer referencyjny: 993200/271/72/2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług opieki serwisowej oprogramowania ORACL...
9713326 2023-06-26
godz. 12:00
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii PW Numer referencyjny: ZP/GIK/35/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnych z minimalnymi w...
9704171 2023-06-28
godz. 08:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Dostawa urządzeń komputerowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: DA-III-3.272.1.2023 Przed...