Przetarg 8666405 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8666405 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-21
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem biurowym(1 sztuka) dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze
go im. Jana Długosza w Częstochowie.Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – specyfikacji technicznej, a wymagania tam wskazane, należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Częstochowa.Licencja na dostarczone oprogramowanie umożliwia użytkowanie bezterminowe (dożywotnie), bez dostępu do Internetu (wersja oprogramowania standalone - instalowana na stacji roboczej), przy jednorazowej zapłacie za licencje. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące, od dnia przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym „bez uwag”.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

ZP.26.1.2.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30213100, 48310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8890457 2022-05-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY BUKOWSKO Dostawa wyposażenia w ramach konkursów : „ Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz „Cyfrowa Gmina” Dostawa wyposażenia w ramach konkursów :„ Gr...
8909185 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY SZCZYTNO Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 1. Przedmiotem zamów...
8909295 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY REGNÓW „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Regnowie w ...
8900860 2022-05-27
godz. 00:00
DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. Zakup sprzętu komputerowego
8863392 2022-05-30
godz. 11:00
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Dostawa oprogramowania komputerowego 110/2/21/22 Numer referencyjny: RZP/PN/110/2/21/22 Zamówienie należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej ora...
8909500 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY RYMANÓW Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Przedmiotem zamówienia jest dostawa do s...
8880894 2022-05-31
godz. 10:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z usługą montażu i konfiguracji urządzeń NIEzbędnych do uruchomienia laboratorium dydaktycznego VRoom - KC-zp.272-208/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-2...
8887082 2022-06-02
godz. 10:00
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZYMONA STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZE Modernizacja infrastruktury IT Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Numer referencyjny: ZP/53/ZCO/2022 1. Przedmiotem zamówieni...
8878172 2022-06-03
godz. 11:00
SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów Numer referencyjny: 12/2022/ZP Przedmiot. zamów. jest dostawa:cz 1 telef. kom. z akcesor. spełn.wym. określ. w zał. ...
8910804 2022-06-17
godz. 23:59
EDULAB SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI - Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu po...