Przetarg 9959915 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do...

   
Analizuj Zamówienie 9959915 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do części A budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w War
szawie. Bezpośredni dojazd i dostęp budynku możliwy jest od strony ul. Belgradzkiej. Celem przedmiotu zamówienia jest wyposażenie obiektu w niezbędne meble do funkcjonowania placówki zgodnie z potrzebami Użytkownika. Dostarczenie wyposażenia do budynku możliwe będzie od momentu planowanego zakończenia robót budowlanych związanych z budową budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w Warszawie tj. od 24.10.2023r.Zamawiający dopuszcza złożenie elementów zamówienia w miejscu dostarczenia. Transport mebli wewnątrz obiektu jest możliwy przy użyciu wózków na nierysujących kółkach - z tworzywa sztucznego, a najlepiej pneumatycznych. Realizacja zamówienia może odbywać się w dni powszednie. Realizacja zamówienia nie może wpłynąć negatywnie na przebieg ewentualnych czynności odbiorów technicznych w budynku.Meble muszą posiadać odpowiednie dokumenty higieniczno-sanitarne i certyfikaty a w szczególnych przypadkach pożarowe. Dostarczone meble będą wykonane zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia i Projektem, a ponadto będą nowe, nieużywane, zmontowane, ustawione lub powieszone w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika i gotowe do użytku. Wymiary wskazane w OPZ są zgodne z Projektem, jednak Zamawiający wymaga, że po zawarciu umowy Wykonawca zweryfikuje wymiary pomieszczeń celem właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wymiary dostarczonych mebli mogą odbiegać o /- 5% od wskazanych w OPZ, chyba, że pomiar z natury wskaże inny wymiar.Załączony rysunek aranżacji wnętrz jest dokumentem poglądowym. Należy się sugerować opisem wskazanym poniżej.Zamawiający informuje, że przykładowe wizualizacje odpowiadają oczekiwaniom wizualnym i funkcjonalnym Zamawiającego i nie mają na celu wskazanie konkretnego produktu.Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o jego spełnieniu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:a) Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami - załącznik nr 3 do SWZ;b) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;c) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;

83/WZP/2023
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39150000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10134656 2023-12-08
godz. 14:30
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE Zakup środków niskocennych – szafy do suszenia odzieży i obuwia
10137568 2023-12-11
godz. 00:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH Dostawa 30 sztuk foteli biurowych - Unique SAGA PLUS 24/7 z zagłówkiem (Tkanina BL), znak sprawy 2401-ILZ[1].261.118.2023
10140713 2023-12-11
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PILE Wykonanie na wymiar mebli wraz z montażem i transportem na potrzeby Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Nieżychowie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wraz z montażem szafy trzy częś...
10140660 2023-12-11
godz. 10:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. Dostawa TABORETÓW
10129925 2023-12-11
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI Jednorazowa dostawa łóżek i/lub materacy na potrzeby Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie 1 - dostawa łóżek metalowych z szufladą. 1.Sz...
10141699 2023-12-13
godz. 07:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. meble przemysłowe
10129025 2023-12-14
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE Dostawa mebli , sprzętu i wyposażenia (w tym medycznego), narzędzi i akcesoriów do laparoskopii oraz preparatów dezynfekcyjnych do SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Część 1...
10113206 2023-12-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE Polska - Różne meble i wyposażenie - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Trakt Operacyjny, Aptekę Szpitalną, Centralną Sterylizację...
10109733 2023-12-28
godz. 10:00
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zakup, dostawa i montaż foteli biurowych obrotowych, krzeseł komputerowych obrotowych, krzeseł konferencyjnych, krzeseł do pomieszczeń socjalnych na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Pro...
10110376 2023-12-28
godz. 10:00
FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego dla budynku Porektorskiego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach inwestycji pn. Przebudowa budynku Porektorskiego, objętej programem wieloletni...