Przetarg 8429206 - Przedmiotem Zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego...

   
Analizuj Zamówienie 8429206 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-30
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem Zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Piotrkowskiej 64 w Gdańsku wraz z infrastrukt
urą.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Unruga 9B wraz z boksami garażowymi, instalacjami wewnętrznymi, windą osobową, sieci kanalizacji deszczowej, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem, oświetleniem terenu i zielenią oraz na usługę pełnienia serwisu windy osobowej, systemu oddymiania klatki schodowej, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i pielęgnacji zieleni. Roboty realizowane będą w Gdańsku przy ulicy Piotrkowskiej 64 na działkach nr 10/303, 10/306 i 10/307 obręb 74 będących własnością Zamawiającego, oraz na wszelkich innych na których będzie przebiegała infrastruktura towarzysząca wraz z wszelkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi. Budynek jednoklatkowy z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi 30 mieszkaniami z 6 garażami wbudowanymi jednostanowiskowymi. Pierwsza kondygnacja piwniczno-garażowa, pozostałe pięć kondygnacji mieszkalnych. Powierzchnia zabudowy 336,8 m2, powierzchnia użytkowa budynku 1728,8 m2, powierzchnia użytkowa pomieszczeń lokali mieszkalnych 1313,5 m2

06/DI/21/KŁ
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8440483 2021-10-21
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO MIĘDZYZDROJE Budowa leśniczówki leśnictwa Dargobądz - etap I - III postępowanie Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych, tj. leśnicz...
8438362 2021-10-25
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE II etapu budowy budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. 1 - go Maja w Wiśle.
8440496 2021-10-26
godz. 09:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIKOŁAJKACH Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy na działkach o nr ew. 374/9 oraz 374/11 przy ulicy Sowiej w obrębie miasta Mikołajki” –...
8446716 2021-10-26
godz. 13:00
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. W POZNANIU Modernizacja budynku położonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu. Modernizacja budynku położonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu n...
8444245 2021-10-27
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MOTŁAWA SP. Z O.O. Przedmiotem Zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Niecałej 9 w Gdańsku wraz z infrastrukturą. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych pl...
8458635 2021-10-28
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GOSTYNINA Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnegowielorodzinnego przy ul. 3 M...
8455341 2021-10-29
godz. 11:00
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/Starówka”. 4.1. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówieni...
8460547 2021-11-08
godz. 10:00
DZIERŻONIOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową w podziemiu przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu ...
8453736 2021-11-08
godz. 16:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W WARSZAWIE Kompleksowa realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Drwęckiej (dz. ew. nr 14 z obrębu 3-02-11) w Warszawie Parametry inwestycji: - ilość mieszkań - powi...
8427129 2021-11-10
godz. 12:00
OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – Opole, ul. Prószkowska Numer referencyjny: ZP/I-2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przedsięwz...