Przetarg 10060423 - Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa części...

   
Analizuj Zamówienie 10060423 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-06
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych

DZ.271.96.2023

********
********************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494633/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:00
Po zmianie:
2023-11-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 10:30
Po zmianie:
2023-11-23 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-22
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33190000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10094816 2023-12-06
godz. 10:00
SZPITAL GROCHOWSKI IM. DR. MED. RAFAŁA MASZTAKA SP. Z O.O. W WARSZAWIE Zakup sprzętu medycznego z dziedziny Intensywnej Terapii, stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi
10073386 2023-12-07
godz. 10:00
PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Dostawa systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami. Numer referencyjny: Te 2300-35/2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami...
10112825 2023-12-08
godz. 08:00
10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY Dostawa narzędzi chirurgicznych Część 1: Narzędzia chirurgiczne do procedury bypass (zestaw wieńcowy)- zgodne z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Część 2: Narzędzia mikrochirurgiczne...
10123064 2023-12-08
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU KOMORA LAMINARNA
10057438 2023-12-08
godz. 10:00
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU. Numer referencyjny: D-49/2023 1) Przedmiot zamówienia stanowi dostaw...
10117456 2023-12-08
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Dostawa odczynników do biologii molekularnej, zestawów do izolacji kwasów nukleinowych, testów jakościowych używanych w laboratorium, odczynników do barwienia ..... w podziale na 22 części ...
10122288 2023-12-11
godz. 09:30
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO S.A. Dostawa wieży laparoskopowej i resektoskopu monopolarnego Część 1: Dostawa wieży laparoskopowej Część 2: Dostawa resektoskopu monopolarnego Szp.12/ 47 /2023
10107983 2023-12-12
godz. 10:00
SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SP. Z O.O. Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. Część 1: Pakiet 1: bieżnia rehabilitacyjna Część 2...
10076292 2023-12-15
godz. 10:30
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca Zadanie 1. Wideobronchoskop – szt. 3 Zadanie 2. Wideobronchoskop – szt. 2 Zadanie 3. Wideobronchoskop ultrasonograficzny – szt. 1 Zadanie...
10123720 2023-12-19
godz. 09:00
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów hematologicznych Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do laboratorium odczynni...