Zlecenie 10086934 - Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzeń placu...

   
Zamówienie 10086934 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-16
przedmiot zlecenia
Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzeń placu zabaw zgodnych z załączoną specyfikacją (Załącznik nr 1) 1. Zamawiający nie d
opuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zawarte powinny być w cenie. 3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji podczas realizacji zlecenia. 4. Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe w wysokości 50%. Pozostała płatność po realizacji zamówienia. W ofercie należy wskazać zaliczkę lub płatność po dostawie. 5. Minimalna wymagana gwarancja to 2 lata. Dostawa PRZED zakończeniem roku (bez możliwości wydłużenia terminu), termin na dostarczenie to 28.12.2023

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T092/21 - GlampCamp - zwiększenie konkurencyjności Barn Sp. z o.o. poprzez stworzenie pola glampingowego opartego o rozwiązania przyjazne środowisku
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 37535200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10245471 2024-02-23
godz. 09:00
Mazowieckie Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży 4.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w miej...
10249474 2024-02-23
godz. 10:00
Lubelskie „Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie” Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej w ...
10267486 2024-02-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżą...
10256455 2024-02-27
godz. 13:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego” – inwestycji obejmującej wybudow...
10266926 2024-02-27
godz. 23:59
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Niepublicznym Przedszkolu "Mali Odkrywcy" w Chmielniku oraz Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Z...
10241173 2024-02-28
godz. 09:00
Śląskie Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Twor...
10248410 2024-02-29
godz. 09:30
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku betonowego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic Wagnera i Chwarznieńskiej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, dz. nr 584, 1945...
10278909 2024-02-29
godz. 10:00
Wielkopolskie DE.202.1.2024.118 Wymiana piasku w piaskownicach będących w zasobie ZKZL Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana piasku w piaskownicach będących w zasobie ZKZL Sp. z o.o. Jednoraz...
10263607 2024-03-01
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym na działce nr 789/2 ...
10271790 2024-03-06
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY 1. Przedmiotem zamówienia jest:Inwestycja polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni i pozostałości po wiacie, usuni...