Zlecenie 7395775 - Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie prac...

   
Analizuj Zamówienie 7395775 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-20
przedmiot zlecenia
Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatycznego wykrywania i ana
lizy zmian na stronach internetowych - opracowanie technologii pozwalającej na automatyczne śledzenie zmian na stronie internetowej (np. edycja artykułu, dodanie nowej treści, edycja nagłówków na stronie głównej itp.) i przygotowanie narzędzia raportującego elementy zmieniające się na stronie w formie pluginu systemu Wordpress. Na podstawie analizy historii zmian sztuczna inteligencja powinna być w stanie uczyć się i raportować złe/dobre działania użytkowników wpływające na pozycję strony w SERP, wzrost/spadek pagerank itd. Wykonawca powinien przewidzieć następujące elementy zamówienia: praca analityczna - zbadanie możliwości technicznych, service&UX design - opracowanie rozwiązań automatyzujących, projekt i specyfikacja - opracowanie projektów i specyfikacji konkretnych rozwiązań, prace programistyczne - realizacja narzędzia wykorzystującego opracowane rozwiązania.
Realizacja projektu przez jednostkę naukową musi obejmować włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia wyrobu będącego rezultatem projektu Cel zamówienia Wyłonienie wykonawcy zadania badawczego planowanego do realizacji w ramach działania 2.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatycznego wykrywania i analizy zmian na stronach internetowych opartych o system Wordpress - automatyzacja powtarzalnych zadań poprzez opracowanie optymalnego procesu i stworzenie algorytmów i narzędzi, które usprawnią działania przedsiębiorstwa

praca analityczna - zbadanie możliwości technicznych - mapowanie procesu oraz badanie możliwości zbudowania rozwiązań automatyzujących i analitycznych

service &UX design - opracowanie rozwiązań automatyzujących raportowanie zmian na stronach internetowych opartych na systemie Wordpress oraz funkcji analitycznych, np. wskazywanie ewentualnych powiązań zmian z pozycją strony w SERP, zmiana pagerank itd.

projekt i specyfikacja - opracowanie projektów i specyfikacji konkretnych rozwiązań:
Opracowanie architektury systemu oraz sposobu jego wdrożenia.
Opracowanie projektu graficznego oraz interfejsu użytkownika.
Opracowanie baz danych oraz formatów wykorzystywanych w systemie.
Opracowanie specyfikacji systemu, możliwości rozwoju oraz wymagań serwerowych i sprzętowych.

prace programistyczne - realizacja narzędzia wykorzystującego opracowane rozwiązania.
Zaprogramowanie core aplikacji w tym głównej funkcjonalności systemu.
Programowanie z zakresu front-end - warstwy wierzchniej (w tym formularzy i raportów).
Wdrażanie integracji z zewn. systemami.
Dostosowanie wersji do urządzeń mobilnych.
Testy końcowe z użytkownikami i dostosowanie oprogramowania (feedback loop)
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się