Przetarg 8524532 - a) Przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie przestawienia...

   
Analizuj Zamówienie 8524532 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-10
przedmiot ogłoszenia
a) Przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracam
i dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Szacunkowa ilość jednostek, którą Zamawiający zamierza wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi:- budowa pieców: 1 szt. (0,85 m3),- budowa pieców w całości z nowych materiałów: 1 szt. (0,85 m3),- przestawienie pieców: 34 szt. (29,92 m3),- naprawa pieców, w tym udrożnienia pieców - 13 szt., montaż drzwiczek piecowych na wspólnej ramie - 38 szt., wymiana rury piecowej - 21 szt., wymiana bądź uzupełnienie blachy przedpiecowej - 38 szt., prace dodatkowe - 100 r-g. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, projekt umowy – załącznik nr 1 do SWZ.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnejz warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

ZK.271.16.2021.EK
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze, usługi zduńskie
kody CPV 45262630
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , usługi zduńskie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8564726 2021-12-06
godz. 12:00
GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 1/7 w Strzelcach Opolskich.
8548272 2021-12-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY BRZEZINY 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu kotłów na gaz płynny i ziem...
8562971 2021-12-07
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE Dostawa pompy ciepła powietrze - woda wraz z jej instalacją 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz węzła cieplnego z pompą/ami ciepła powietrze-woda dlabudynk...
8561514 2021-12-07
godz. 14:00
GGKO-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania-piony wg PT w budynku przy ul Baśniowej 3 w Warszawie ( 7 kondygnacji, 3 klatki schodowe, 104 lokale)
8541625 2021-12-08
godz. 09:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA OSIEDLA RUDAWKA Wykonanie wymiany wodomierzy i ciepłomierzy oraz realizację usługi odczytu polegającej na ciągłym zdalnym udostępnianiu danych, dotyczących bieżących oraz archiwalnych odczytów wskazań wodom...
8545393 2021-12-08
godz. 09:00
AMW SINEVIA SP. Z O.O. SVA/U/4620-82/2021: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 27 na terenie kompleksu wojskowego w m. Warszawa, ul. 29 Listopada Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budo...
8574003 2021-12-13
godz. 09:30
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 34/DT/DZP/2021 Usuwanie awarii sanitarnych ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej we wszystkich obiektach Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publ...
8569589 2021-12-16
godz. 09:00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PELPLINIE Adaptacja II piętra na sale lekcyjno-terapeutyczne oraz modernizacja oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu adap...
8569529 2021-12-17
godz. 11:00
URZĄD GMINY MYKANÓW Przedmiotem zamówienia jest:„Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowego systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej p...
8576847 2022-01-10
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Remont budynku przy ul. Ołbińskiej 5 we Wrocławiu Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/185/21 Remont budynku przy ul. Ołbińskiej 5 we Wrocławiu Niniejsze postępowanie stanowi część zamówien...