Zlecenie 10075407 - Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw,...

   
Zamówienie 10075407 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-10
przedmiot zlecenia
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie): Poprawa BRD, systemu od
wodnienia oraz dostępności do pasa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije - Chmielnik
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10123041 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY BISKUPIEC 1.Przedmiot zamówienia obejmuje robotę budowlaną pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr 180044N na odcinku Lipinki-Mierzyn”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie z przebudową drog...
10065585 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce ) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł Stargard Wschód ...
10120806 2023-12-15
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ZAMOŚCIU Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 – Udrycze – Kolonia Dębowiec.Podstawowy zakres robót obejmuje:· roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu pod przebudowę oraz jego uporządk...
10123674 2023-12-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie ścieżek, obiektów małej architektury, altan i niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego w ra...
10130857 2023-12-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 'Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2024r." Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegające na wykonaniu na uli...
10117511 2023-12-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARDO 1.1 Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa Strefy Sportowo – Rekreacyjnej Dla Dzieci i Młodzieży w Bardzie przy ul. 1-go Maja”, na którą składają się cztery powiązane ze ...
10113045 2024-01-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY KROSNO Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajowej nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Kroś...
10126658 2024-01-08
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania - Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 w km 52+000 – 57+193,63 na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój – Część II PZDW/WZP/243/WD...
9981202 2024-01-08
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1...
9755243 2024-01-31
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowy międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wsch. granica województwa na odc. DW592,DW655,DW653. Etap I „Rozbudowa dw 592 Kętrzyn - Gi...