Zlecenie 10075407 - Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw,...

   
Zamówienie 10075407 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-10
przedmiot zlecenia
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie): Poprawa BRD, systemu od
wodnienia oraz dostępności do pasa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije - Chmielnik
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10681319 2024-08-01
godz. 12:00
Lubelskie Dostosowanie terenu na potrzeby posadowienia infrastruktury kontenerowej w m. Zamość. Zakres inwestycji określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, składającej się z cz...
10674553 2024-08-02
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków.2. Zak...
10677280 2024-08-02
godz. 12:00
Lubelskie Zagospodarowanie centrum miejscowości Batorz Pierwszy I.2214.6.2024
10681513 2024-08-05
godz. 08:00
Dolnośląskie Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz, nr inw. 242/129 Remont drogi leśnej (droga ppoż. nr 30) w leśnictwie Lubomierz, nr inw. 242/129.Zamówienie obejmuje remont drogi leśnej po...
10671377 2024-08-08
godz. 00:00
Małopolskie REMONT CHODNIKA I MURU WOKÓŁ ZABYTKOWEJ CERKWI W BOGUSZY
10664603 2024-08-12
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 5E 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi tj.: Mode...
10668359 2024-08-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci dróg powiatowych powiatu stargardzkiego tj.:a) Modernizacja drogi powiatowej 17...
10670652 2024-08-12
godz. 12:00
Śląskie Przebudowa układu ulic: Dworcowa, Asfaltowa, Droga do Lipin w Rudzie Śląskiej Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin w Rudzie Śląskiej na...
10678291 2024-08-16
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w Kolsku i w Konotopie na rzece Obrzyca. Przedmiot zamówienia obejmie swoim zakresem następujące roboty:- zabezpieczenie placu budowy,- zabezp...
10673418 2024-08-19
godz. 12:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.2. Całość zadania podzielona jest na zad...