Zlecenie 8059294 - Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr...

   
Zamówienie 8059294 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-02
przedmiot zlecenia
Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0022/18 pn. „Mobilny tester zgodności pojazdu elektrycznego/stacji
adowania ze standardami ISO 15118 i IEC 61851” (dalej: „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje” Działanie 1.1. „Badania i innowacje”. Dostawca/Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia roboczego. Dostawca/Wykonawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 31700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się