Przetarg 7731897 - Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie...

   
Analizuj Zamówienie 7731897 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze
Numer r
eferencyjny: WAG-III.261.8.2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie Przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, mieszczącego się w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 9b, działka 128/5, obręb ewidencyjny 17. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczególności w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie umowy stanowiących załączniki do SIWZ
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45111200, 45111300, 45213150, 45261210, 45261410, 45262210, 45262311, 45310000, 45410000, 45421100, 45421152, 45432100, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się