Przetarg 7382291 - PRZEBUDOWA WEJŚCIA ORAZ HOLU GŁÓWNEGO SZPITALA...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382291 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
PRZEBUDOWA WEJŚCIA ORAZ HOLU GŁÓWNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.
Numer referencyjn
y: 88/ZP/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa wejścia głównego oraz holu głównego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególności Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji, a także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45110000, 45111000, 45111200, 45111240, 45111291, 45112710, 45113000, 45200000, 45210000, 45215000, 45232310, 45232410, 45233140, 45233142, 45233222, 45261220, 45262100, 45262330, 45262522, 45262600, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45312100, 45314300, 45314320, 45315600, 45316100, 45317200, 45317300, 45320000, 45330000, 45331000, 45332200, 45332400, 45343000, 45420000, 45453000, 71200000, 71220000, 71221000, 71223000, 71240000, 71250000, 71320000, 71321000, 71321200, 71322000, 71325000, 71327000, 71332000, 71354000, 71400000, 71520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się