Zlecenie 8542950 - Przebudowa ulicy Różanej w Kargowej (odcinek W9-W10 na...

   
Zamówienie 8542950 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-19
przedmiot zlecenia
Przebudowa ulicy Różanej w Kargowej (odcinek W9-W10 na planie zagospodarowania terenu)
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8558896 2021-12-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ŚWIDNICA „ Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim”
8564074 2021-12-15
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia ...
8573612 2021-12-17
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUBICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na drodze powiatowej Nr 1248F wyniesionego przejścia dla pieszych (zlokalizowanej na terenie Gminy Cybinka, miejscowość Cybinka, dz. ewid. nr 569, ob...
8570366 2021-12-17
godz. 10:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ Bieżące utrzymanie oraz modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Bielska-Białej w 2022r.- pełna nazwa w dokumentach ...
8569244 2021-12-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŻUKOWICE Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wodno – kanalizacyjną na terenie Gminy Żukowice Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu ...
8499374 2021-12-21
godz. 09:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Optymalizuj i wybuduj: Budowa i rozbudowa DW Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy, odcinek II od km 3+580 do km 7+595 i budowa DW Nr 682 Łapy – Markowszczyzna od km 0+082,70 do km 2+750. Numer refere...
8572788 2021-12-21
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU Budowa ul. Nałęczowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Iwonickiej do ul. Krynickiej Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Iwonickiej do ul. Kryn...
8570442 2021-12-23
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICACH Utworzenie klubu „Senior +” polega na wykonaniu robót budowlanych w pomieszczeniu „Klub pod Budą” znajdującego się w przyziemiu budynku auli Zespołu Szkół w Chojnicach. Układ funkcjonalny ob...
8559660 2021-12-23
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZABRZU Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej odwodniającej drogi publiczne na terenie miasta Zabrze Numer referencyjny: DR.260.28.2021.PG Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bieżącego u...
8576254 2022-01-27
godz. 08:30
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W MIEJSCOWOŚCI TURZA. Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: rozbiórkę istn...