Przetarg 8418011 - Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl....

   
Analizuj Zamówienie 8418011 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-24
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Leg
ionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną (...) Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.20.2021
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od
ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia
ul. Karskiego.
Zamówienie podzielone zostało na 3 części Część I: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3.
Część II: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Zad. 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Umowie
Zad. 2)
Część III: obejmuje wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Zadania 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (1,2,3)
Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 1, 2 ,3 i 4 oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 1, 2 i 3. Część nr 1 W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako: Zadanie 1 Przebudowa ul. Legionów na odcinku od Placu Wolności do ul. Zachodniej (ze skrzyżowaniem). Zadanie 2 Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej ( bez skrzyżowań) Zadanie 3 Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańska - w całości wraz z rozjazdami w zachodnim wlocie skrzyżowania ulic Legionów – Gdańska z wyjątkiem sieci trakcyjnej: - zaniechać budowy sekcji L21, L22 (lewoskręt z ul. Gdańskiej) - sekcje L17 i L18 zakotwić tymczasowo na słupie 46 (ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny) Zadanie 4 Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego w części dotyczącej: - wybudowania słupa 46 ( ostatni 46 metrowy odcinek sieci tj. od słupa 42/43 – 46 będzie niejezdny) - zakończenia przęsła kanalizacji kablowej ( długości ok. 16 m) z Zadania 3 wraz ze studnią kablową - nowoprojektowane elementy sygnalizacji świetlnej, w tym w szczególności podejścia do detektorów usytuowanych na trakcji ( mniej więcej z całym peronem przystankowym) - kable zasilania trakcji poprowadzone w kierunku podstacji trakcyjnej KĘS wraz z wprowadzeniem w podstację. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1a do SWZ oraz w dokumentacji projektowej.
Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 3, 4 i 5 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4 (w Um. Z 2) Część nr 2 W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako: Zadanie 3 (Zadanie 1 w Umowie) Przebudowa skrzyżowania ulic Legionów i Gdańskiej – dla trakcji należy wybudować zaniechane elementy sieci trakcyjnej Zadania 3 takie jak wywieszenie sekcji L21 i L22. Zadanie 4 (Zadanie 2 w Umowie) Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu ulic Legionów i Cmentarna – w zakresie nie uwzględnionym w Części I zamówienia, bez wywieszania sekcji L27 i L28 ( prawoskręt w ul. Cmentarną). Zadanie 5 (Zadanie 3 w Umowie) Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego) – w zakresie przystanku na ulicy Legionów, słupa trakcyjnego nr 64, 96 oraz elementów zasilania i sterowania zwrotnic, zasilania smarownic oraz budowa kanalizacji kablowej ok. 15 m i szafki CCTV w ul. Cmentarnej ( szafka obsługuje przystanki Legionów).
Wykonanie robót budowlanych z zakresu dokumentacji projektowej oznaczonej jako Zadania 4, 5 i 6 (w Umowie Z 1, 2 i 3) oraz prace pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych dla Zadania 4, 5 i 6 (Z1,2,3) Część nr 3 W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót obejmujących zakres dokumentacji projektowej oznaczonej jako: Zadanie 4 ( w Umowie Zadanie 1) Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego – w zakresie nasadzenia róż w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną. Zadanie 5 ( w Umowie Zadanie 2) Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania z przyszłym skrzyżowaniem z ul. Karskiego ) – z wyłączeniem zakresu z Części II zamówienia. Zadanie 6 ( w Umowie Zadanie 3) Przebudowa skrzyżowania ul. Karskiego z ul. Cmentarną – poza Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi ( Projektami 1-8).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 206-535463 z dnia 2021-10-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 04/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 211-549973 z dnia 2021-10-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 09/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 216-567691 z dnia 2021-11-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 17/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 221-581494 z dnia 2021-11-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 29/03/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 231-607714 z dnia 2021-11-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 07/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 237-623338 z dnia 2021-12-07:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 15/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/12/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 243-639704 z dnia 2021-12-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 29/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/12/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 246-649095 z dnia 2021-12-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert.
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 010-017437 z dnia 2022-01-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 020-045967 z dnia 2022-01-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Powinno być:
Data: 11/02/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 030-073655 z dnia 2022-02-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 17/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 033-083755 z dnia 2022-02-16:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/02/2022
Powinno być:
Data: 21/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/02/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 32323500, 45000000, 45100000, 45110000, 45111200, 45111250, 45111291, 45111300, 45112000, 45112700, 45112710, 45112711, 45112712, 45200000, 45220000, 45231000, 45231220, 45231300, 45231400, 45231600, 45232000, 45232140, 45232300, 45233000, 45233129, 45233161, 45233200, 45233252, 45233294, 45234116, 45234121, 45234126, 45236000, 45310000, 45311000, 45314000, 45316000, 45316110, 45316213, 45330000, 45332200, 45332300, 45333000, 45400000, 45453000, 45453100, 77300000, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8928203 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wy...
8928208 2022-06-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego mostu w ciągu drogi powiat...
8933855 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KOWAL 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu. Obejmuje budowę drogi manewrowej wraz z zatokami postojowymi i chodnikami w sąsi...
8933272 2022-06-10
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO TYCHOWO „Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo” Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tychowo.Zakres przedmiotu zamówie...
8931543 2022-06-13
godz. 08:30
NADLEŚNICTWO ŻEDNIA 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej o długości około 200 m wraz z infrastrukturą techniczną’’.3.2. Lokalizacja inwestycji: działk...
8933824 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY PONIATOWA "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kowala Pierwsza w obrębie ewidencyjnym 0004 oraz w miejscowości Kraczewice Prywatne w obrębie ewidencyjnym 0006"...
8896551 2022-06-14
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”– nr postępowania 076/22 Numer refe...
8935861 2022-06-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KNURÓW Przebudowa ul.Chmielnej w Knurowie w zakresie parametrów użytkowych–etap I obejmujący przeb ul.Chmielnej od ul.Ks.Koziełka do posesji nr13w ramach zadania pn: Wykonanie dróg z płyt ażurowo-b...
8933248 2022-06-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻELECHÓW Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie...
8936904 2022-06-15
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym- Scalanie gruntów obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce- Kolonia i Zabudnowo, gm. Białopole, poW. chełmski, woj. lubelskie” – ...