Przetarg 7620594 - Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną...

   
Analizuj Zamówienie 7620594
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-07-31
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego
do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka – zadanie 2.8.1 Numer referencyjny: UE/JRP/B/399/2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka (obecna nazwa: Zagłębia Dąbrowskiego)” – zadanie nr 2.8.1 w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną obejmuje odcinek ok. 6 000 mtp dwutorowej linii tramwajowej.
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45234121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się