Przetarg 9959130 - „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S...

   
Analizuj Zamówienie 9959130 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świętoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach”

Inwestycja obejmuje m.in. remont/p
rzebudowę chodnika, nawierzchni zjazdów, odwodnienia oraz przebudowę ogrodzenia Kościoła.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZDP.272.3.17.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00425293/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-09 09:00
Po zmianie:
2023-10-18 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-09 11:00
Po zmianie:
2023-10-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-07
Po zmianie:
2023-11-16
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45111200, 45233000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10132449 2023-12-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY STRYSZAWA 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stryszawa – etap 2. Zadanie dotyczy modernizacji dróg na terenie gminy Stryszawa.2. Szczegółowy opis prze...
10130823 2023-12-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOLBUDY Budowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Ogrodowej w Jankowie Gdańskim łącznej długości ok. 0,420 km zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną pr...
10133591 2023-12-21
godz. 11:00
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU ,,Rozbudowa parkingu przy PUZ w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego 10'' 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu na działce Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnows...
10086313 2023-12-22
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny – Wierzeja na odcinku około 990 mb w m. Wierzeja. 1. Przedmiot zamówienia1) Przedmiot zamówienia stanowi: Przedmiotem niniejszej dokumentacji je...
10138799 2023-12-28
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNIEZNO Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno Zadanie: Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego. Planowana Inwestycja obejmuje budowę dwóch odcinków gminne...
10106649 2023-12-29
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Zadanie będzie realizowane w systemie Buduj. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - budowę obwodnicy drogi krajowej nr 78, - budowę jezdni dojazdowych w pasie drogowym drog...
10021832 2024-01-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOZY Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Część 1: Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach”Zakres prac do wykonania obejmuje m...
10019059 2024-01-12
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.1.2023.58 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest zaproje...
10104277 2024-01-15
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi pow...
10117248 2024-01-15
godz. 11:00
POLSKIE PORTY LOTNICZE S.A. Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w Warszawie Numer referencyjny: 301/PN/ZP/TLLZP/23 Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz ...