Przetarg 7399659 - Przebudowa pomieszczeń do manifoldów - Etap I (18-ZP-2020)...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7399659 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń do manifoldów - Etap I (18-ZP-2020)
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Prz
eprowadzenie prac remontowych zgodnie ze sztuką budowlaną, w celu przystosowania pomieszczeń do prac związanych z naprawą i testowaniem manifoldów, zlokalizowanych w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich 167, zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 1),
b. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy),
2) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót,
c. przekazanie Zamawiającemu najdalej w dniu odbioru końcowego robót kompletu dokumentów (2 egzemplarze), na który składać się będą: dokumentacja jakości wyrobów, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych, protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych robót; protokoły rozruchu oraz niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
forma przetarg inny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się