Przetarg 8867196 - Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy będzie polegała...

   
Analizuj Zamówienie 8867196
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy będzie polegała na zmianie układu funkcjonalno-użytkowego budynku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych obejm
ująca m.in. przebudowę pomieszczeń dla zapewnienia gabinetów do obsługi pacjentów, wykonanie WC dla personelu i osób niepełnospraw-nych, przebudowę klatki schodowej, instalacji wewnętrznych oraz konstrukcji i pokrycia dachowego. Przy obiekcie przewiduje się przebudowę układu komunikacyjnego. Zakres zamówienia obejmuje min.: 1. roboty rozbiórkowe:demontaż stolarki drzwiowej,rozbiórka wykładzin podłogowych,poszerzenie otworu drzwiowego na parterze,wykucie otworów drzwiowych na piętrze,rozbiórka schodów zewnętrznych,wykucie bruzd w ścianach dla nadproży oraz stropu kleina na piętrze,rozbiórka ogrodzenia.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:Klatka schodowa z szybem windowym w technologii tradycyjnej – ściany murowaneŁawy fundamentowe części dobudowywanej żelbetowe, monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalą A-IIIŚciany fundamentowe części dobudowywanej z bloczków betonowych grubości 25 cm, murowane na zaprawie cementowej 10 MPa.Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo - wapiennej.Ściany działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm, murowane za zaprawie cementowo - wapiennej, z cegły ceramicznej pełnej grubości 6 cm, murowane na zaprawie cementowo – wapiennej. Szyb windowy konstrukcji stalowej z wypełnieniem z elementów szklanych ze szkła bezpiecznego.Nadproża – wzmocnienia. W istniejącej części budynku nadproża stalowe NP120, w części dobudowanej nadproża prefabrykowane typu L.Wieńce żelbetowe o wymiarach 25x25 cm zbrojone stalą A-III 4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 25 cm ze stali StOs poziomie stropów na każdej kondygnacji zaprojektowano wieńce żelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm.Schody wewnętrzne monolityczne żelbetowe, o szerokości użytkowej biegu 1,50 m.Nadproża okienne i drzwiowe monolityczne żelbetowe oraz prefabrykowane typu L-19.Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, konstrukcji jętkowej.Pokrycie dachu blachodachówką płaską w kolorze grafitowym np. RAL 7016. Orynnowanie z rynien Ø150, rury spustowe Ø100, stalowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym np. RAL 7016.Stolarka okienna i drzwiowa PCV, w kolorze białym. Drzwi wejściowe z poziomu terenu jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości 1,20 m (0,90 0,30 m), przeszklone. Drzwi zewnętrzne do części parterowej i piętra jedno- lub dwuskrzydłowe o szerokości 1,20 m (0,90 0,30 m), przeszklone.Tynki wewnętrzne gładzie gipsowe gładkie. Malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na zabrudzenia np. farby ceramiczne. W pomieszczeniach łazienkowych okładziny ścian z płytek ceramicznych ściennych na pełnej wysokości, w pomieszczeniach gospodarczych i mokrych okładzina z płytek ceramicznych ściennych na wysokości min. 2,00 m.Posadzki na schodach, w pomieszczeniach łazienkowych, gospodarczych, pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniach gabinetów oraz na korytarzach z płytek gresowych antypoślizgowychWentylacja w budynku grawitacyjna poprzez kanały w kominach. Dodatkowa wentylacja z wywiewek Ø150Kominy bez zmian, po wykonaniu więźby dachowej wyprowadzić przewody ponad połać dachową.Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo – silikonowy o uziarnieniu 1,5 mm. Cokół do wysokości 30 cm, zgodnie z cokołem elewacji istniejącej.Szyb windowy stalowy, wymiar zewnętrzny: 2000 mm x 2100 mm (szer. x gł. ), całkowita wysokość szybu 9850 mm, przeznaczenie: dźwig hydrauliczny, udźwig 630kg, konstrukcja stalowa wykonana z profili, skręcana, malowana antykorozyjnie, wypełnienie pomiędzy konstrukcją szybu: szkło bezpieczne.Dźwig hydrauliczny (maszynownia prefabr. wymiary szafy:1000/500/2000 ), dźwig nominalny min. 600 kg, prędkość min. 0,60 m/s, wysokość podnoszenia 4540 mm, liczba dojść / przystanków: 3/3 (przelot 180 st), moc optymalna: ok.11 kW, wymiary szybu (wew.) 1800mm szerokość x 1900 mmKabina o wymiarach 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość, układ przelot 180 st,Dojścia i opaska budynku z kostki brukowej w kolorze szarym o grubości 6 cm na podkładzie cementowym i podsypce piaskowej.Utwardzenie terenu z kostki betonowej i płyt wielootworowych.Ogrodzenie z przęseł stalowych panelowych z cokołem betonowym i bramami.Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.3. Instalacje sanitarne:centralnego ogrzewania,wodociągowa,ciepła woda użytkowa,kanalizacja sanitarna,instalacja sprężonego powietrza,instalacja wywiewna.4. Instalacje elektryczne:zasilanie projektowanych obwodów,instalacje elektryczne odbiorcze:instalacja odgromowa,ochrona przeciwporażeniowa,oświetlenie terenu,instalacja RTV-SAT

ZP.272.5.2022
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45111100, 45111200, 45233250, 45261210, 45262310, 45262311, 45262500, 45300000, 45310000, 45313100, 45320000, 45323000, 45330000, 45332000, 45410000, 45421000, 45421146, 45422000, 45431200, 45432100, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8836755 2022-05-20
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY DUKLA Budowa przewiązki komunikacyjnej pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej, a halą widowiskowo-sportową na działce nr ewid. 2490 w miejscowości Jasionka gm. Dukla Przedmiot zamówienia stanowi w...
8881114 2022-05-20
godz. 09:00
26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ROB. BUD.: BUDYNEK NR 34 CELESTYNÓW, PLAC PRZY BUDYNKU NR 25 CELESTYNÓW, BUDYNEK NR 4 W ZEGRZU SKRZYDŁO A, ROB.BUD. – STRZELNICA GARNIZONOWA ZIELONKA, ROB. BUD. – STRZELNICA GARNIZONOWA WESO...
8884673 2022-05-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Katedry Biochemii Klinicznej w budynku dydaktycznym CM przy ul. Karłowicza 24 w Bydgoszczy”.3. S...
8907305 2022-05-24
godz. 11:00
URZĄD GMINY SIEKIERCZYN Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zarębie
8893451 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHORZÓW Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół Podstawowych (SP32, SP34, SP37)- realizacja: Zadanie nr 1: Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Kaliny 61; Za...
8901632 2022-05-26
godz. 13:00
SĄD REJONOWY W TRZCIANCE Remont trzech pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance położonego przy ul. Staszica 3 Przedmiotem zamówienia jest remont trzech pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance po...
8869475 2022-05-30
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie Numer ref...
8913401 2022-06-02
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU Przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „Przebudowy stołówki szkolnej w Zespole Szkół Technicznych w Mi...
8910811 2022-06-06
godz. 10:00
AKADEMIA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Przedmiotem zamówienia jest: Przystosowanie miejsc codziennego funkcjonowania studentów i pracowników z niepełnosprawnościami w budynku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej poprzez zakup i mont...
8906170 2022-06-06
godz. 23:59
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Połączenie pomieszczeń biurowych 5A31 i 4A31 w budynku PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1