Przetarg 7227467 - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części...

   
Analizuj Zamówienie 7227467 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-12
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części (parteru) budynku Domu Kultury w Straszydlu z przeznaczeniem na usługi o cha
rakterze społeczno - gospodarczym w ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF
Numer referencyjny: 271/22/2019

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie izolacji oraz ocieplenia fundamentów, weryfikacja odprowadzenia wód opadowych, zwiększenie zadaszenia nad schodami wejściowymi, odgrzybianie i osuszanie ścian wewnętrznych po wykonaniu izolacji fundamentów, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wykonanie otworów drzwiowych, zamurowanie części otworów, wybicie nowych - przebudowa ścian działowych wewnętrznych, wykonanie nadproży umożliwiająca przesunięcie otworów drzwiowych w ścianach, rozbiórkę części istniejących ścian działowych, osprzętu wod-kan., wymianę stolarki okiennej, demontaż istniejących drzwi, montaż nowych, zmianę kształtu i wielkości schodów zewnętrznych, wymianę warstwy wykończeniowej posadzek - na płytki gresowe i panel podłogowy po uprzednim wyrównaniu poziomów podłóg (w stanie istniejącym różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami ok 4cm), układanie płytek w toaletach oraz na zapleczu kuchennym i podłogach, szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczeń, wykonanie sufitu podwieszanego, wymianę parapetów na konglomeratowe, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych , przebudowę instalacji c.o. oraz wymiana grzejników, przebudowę instalacji wody i kanalizacji w ramach dostosowania do nowej funkcji, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; wymianę oświetlenia, przebudowę instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej funkcji, umieszczenie ekranu informacyjnego na ścianie budynku oraz doprowadzenie do niego zasilania, modernizację sieci komputerowej dla potrzeb nowej funkcji, montaż oświetlenia i nagłośnienia sceny, montaż kurtyny, montaż ekranu wielofunkcyjnego wewnątrz budynku.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540278831-N-2019 z dnia: 2019-12-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-02, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540281299-N-2019 z dnia: 2019-12-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-08, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000103-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-09, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-10, godzina: 09:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002442-N-2020 z dnia: 2020-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-10, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-14, godzina: 09:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45110000, 45111300, 45210000, 45211350, 45232460, 45237000, 45262300, 45262320, 45262321, 45262500, 45310000, 45311200, 45320000, 45331000, 45331100, 45332400, 45400000, 45410000, 45420000, 45421000, 45421100, 45421146, 45430000, 45432000, 45432110, 45432114, 45432120, 45432130, 45432210, 45440000, 45442100, 45442300, 45450000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się