Przetarg 9938608 - Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Mariana Buczka...

   
Analizuj Zamówienie 9938608 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-14
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Mariana Buczka w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ZP.271.11.23
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45220000, 45233120, 45330000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10112299 2023-12-14
godz. 12:00
KOPALNIA SOLI KŁODAWA S.A. Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej na terenie zakładu Kopalni Soli Kłodawa S.A., zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1172/20 obręb Kłodawa, gmina Miasto Kłodawa. Zamówienie obe...
10116167 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZCZYTNIKI Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczki WielkieWspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 - Roboty drogowe, 45232130-2 - Rob...
10008596 2023-12-15
godz. 12:00
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA ŁODZI Rozbudowa al. Śmigłego-Rydza na odcinku od skrzyżowania z ul Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego i ul. Niższej na odcinku od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do skrzyżowania z u...
10120097 2023-12-15
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE Remont dróg powiatowych: nr 1208D relacji Tymowa – Dębiec i nr 1211D relacji Tymowa – Chełmek Wołowski Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy remoncie dróg powiatowych...
10122305 2023-12-15
godz. 12:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STARGARDZIE Remont chodnika przy lokalu użytkowym 2/U/1 przy ul. Drzewieckiego 2 na Osiedlu Kluczewo-Lotnisko oraz remont tarasu mieszkania przy ul. Poetów 2/b/9 na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie. Zakr...
10124833 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY UJAZD Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej i chodników z...
10127596 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY SIERAKÓW Przebudowa nawierzchni ul. Leśna – etap I Etap I zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Leśnej na odcinku 120 mb wraz ze zjazdami oraz odwodnieniem. Obecnie ulica posiada nawierzchn...
10126500 2023-12-20
godz. 12:00
WOJCIECH SWOBODA RESTAURACJA, HOTEL BIAŁY DOM II Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech budynków gastronomicznych (KOB XVII) i dwóch wiat rekreacyjnych (KOB XVII) wraz z elementami małej architektury oraz podziemnego zbiornika na paliwo...
10115785 2024-01-24
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA SÓL Budowa drogi gminnej wraz z budową niezbędnej infrastruktury w ciągu ul. Wielkopolskiej w Nowej Soli. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z budową niezbędnej infrastruktur...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym