Przetarg 8854187 - Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w...

   
Analizuj Zamówienie 8854187 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-20
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10 Numer referencyjny: PN/05/2022
Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016 r. oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 Z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016r oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016. 2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Rozbiórkę wraz z utylizacją istniejących obiektów kubaturowych, istniejącej infrastruktury wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zakres robót rozbiórkowych został opisany w „Inwentaryzacji budynków bazy MPGK w Katowicach” będącej częścią Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego SWZ. 2.2. Budowę nowego budynku socjalno- biurowego dwukondygnacyjnego, budowę myjni kontenerów i sprzętu, budowę wiaty magazynowej oraz budynku garażowego. wyposażonego w bramy garażowe z napędem elektrycznym, budowę ogrodzenia. Zieleń izolacyjną Zamawiający wykona we własnym zakresie 2.3. Wykonanie nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz przebudowę zasilania elektrycznego. 2.4. Dostawę i montaż węzła ciepłowniczego w węźle ciepłowniczym. 2.5. Przebudowę zjazdu drogowego do ulicy Bankowej. 2.6. Budowę nowego ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu (według załączonej propozycji) wraz z furtką i bramą otwieraną napędem elektrycznym. 2.7. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno-biurowego, w tym zapewnienie pomieszczenia, które będzie służyło do przeprowadzania narad koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru. 2.8. Zorganizowanie zaplecza socjalno – biurowego dla 55 pracowników Zamawiającego, na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego (lokalizacja na załączniku mapowym ) na czas realizacji umowy poprzez: - ogrodzenie terenu (w przypadku takiej potrzeby) - dostawę, montaż: kontenerów typu szatnia – min. 5 sztuk; kontenera typu biuro - 1 sztuka; kontenerów typu jadalnia połączona z kuchnią - minimum 1 sztuka; kontenerów sanitarnych wyposażonych w minimum dwa prysznice, dwie toalety, dwa pisuary, 3 umywalki, bojler, zbiornik na fekalia w przypadku braku infrastruktury kanalizacyjnej - minimum 1 sztuka; kontenera magazynowego typu morskiego 20-stopowego – jedna sztuka; - podłączenie wszystkich mediów (prąd, woda, kanalizacja) Zamawiający dopuszcza układ piętrowy zaplecza. Zamawiający dopuszcza wykonanie zaplecza tymczasowego z kontenerów używanych pod warunkiem ich dobrego stanu technicznego zapewniającego spełnienie warunków BHP. Koszty podłączenia kontenerów do mediów (woda, energia elektryczna) wraz montażem podliczników pokrywa Wykonawca. Wszelkie opłaty związane z użytkowaniem zaplecza ponosi Zamawiający. 2.9. Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w przebiegu projektowanych sieci jeśli po odkrywkach istniejących sieci wystąpią kolizje projektowanych z istniejącymi. 3.3 Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 098-267800 z dnia 2022-05-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, sieci zewnętrzne, ogrodzenia, bramy
kody CPV 39200000, 39300000, 45000000, 45100000, 45110000, 45112700, 45112710, 45113000, 45200000, 45213312, 45233000, 45236000, 45300000, 45310000, 45311000, 45317000, 45317200, 45351000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: magazyny, zakłady produkcyjne , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , sieci zewnętrzne , ogrodzenia , bramy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8939070 2022-07-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie przyłącza wody do istniejącego budynku w miejscowości Pogwizdów koło Bochni. Sieć wodociągowa podobno biegnie wzdłuż drogi, budynek jest od niej oddalony o kilkan...
9023361 2022-07-27
godz. 14:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. Budowa namiotowej hali magazynowej na Wydziale Estrów (formuła EPC)
9020768 2022-07-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BEŁCHATÓW Modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa parku im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w ramach zadania inwestycyjn...
8944801 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Bramy i ogrodzenia Zlecę produkcję bramy przesuwnej z futką lub dwyskrzydłowej z futką. Rozpientość bramy 4mb wysokość 1.5mb z profili zmknietych w kolorze antracyt.Lokalizacja Śi...
8999043 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulic Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną Numer referencyjny: SIM/ZP/P/28/2022 Wykonanie infrastruktury Przystanku Szc...
9016480 2022-08-02
godz. 12:00
GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O. Budowa budynku socjalno-biurowego wraz z częścią techniczną i magazynową na terenie dawnej Oczyszczalni Ścieków Zaspa w Gdańsku
9025028 2022-08-08
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE „Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Zamościu - na drodze ekspresowej S17 na odcinku obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.” Numer r...
8981640 2022-08-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę remont ogrodzenia murowanego Murek ogrodzeniowy wymurowany z gazobetonu, na który poszedł tynk i farba. Po 12 latach tynk odpada od ściany. Około 39 m2 powierzchni elewacyjnej. ...
8993741 2022-08-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** budowa zjazdu Zlecę budowę zjazdu Z DW 632 - nawierzchnia asfaltowa. Proszę o oferty cenowe.
9010013 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie drogi i placu postojowego z kostki, z krawężnikami Gryfino Zlecę wykonanie drogi dojazdowej z placem postojowym, okrawężnikowaniem. Najlepiej z robotami ziemnymi i podbudowam...