Przetarg 8035834 - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY PRUSA W ŻAGANIU Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 8035834 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-23
przedmiot ogłoszenia
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY PRUSA W ŻAGANIU

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ul. Prusa w Żaganiu. Projekt
dotyczy przebudowy nawierzchni ciągów jezdnych, pieszo-jezdnych oraz nawierzchni dojść i zjazdów do posesji. Inwestycja obejmuje działki nr 771/5, 759/5, 759/3, 3353/107, 3353/110, 3353/106, 3353/1123, 771/1. Przebudowa ma na celu polepszenie warunków komunikacji mieszkańców, znajdującej się przy ul. Prusa jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Przebudowa nawierzchni polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni szutrowej oraz wykonaniu nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zakres objęty planowaną inwestycją jest kontynuacją istniejących ciągów komunikacyjnych. Obszar objęty inwestycją ma charakter dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, oraz ciągów pieszych i obsługuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W miejscu planowanej przebudowy na terenie ul. Prusa aktualnie znajdują się drogi szutrowe utwardzone tłuczniem. Stan techniczny istniejącej nawierzchni określono jako zły ze względu na liczne koleiny, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wód opadowych. Odwodnienie całego terenu odbywa się powierzchniowo do istniejącej w ul. Prusa kanalizacji deszczowej. Na odcinkach objętych projektem brak jest wydzielonych ciągów pieszych.Zadanie zaprojektowano zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Prusa, która poprawi stan istniejących nawierzchni oraz uporządkuje ruch jezdny i pieszy nawiązując do istniejących ciągów komunikacyjnych. Ciągi jezdne i piesze należy wykonać z kostki betonowej (w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania ul. Prusa) co poprawi znacząco komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz odwodnienie powierzchniowe jezdni. Zadanie obejmuje: - Odcinek ABCD - ciąg jezdny (bez przejazdu) o długości L= 100,44m i szerokości 6,0m ze zwężeniem na końcu do 4,0 m w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni; - Odcinek BE - ciąg pieszo-jezdny o długości L=97,54m i sumarycznej szerokości 7,0m (ciąg pieszy od 1,5 do 3,0m i ciąg jezdny 4,0m);- Odcinek CF - ciąg pieszo-jezdny o długości L=56,12m i sumarycznej szerokości 7,0m (ciąg pieszy 2,0m ciąg jezdny 5,0m);

WZP.271.3.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45111291, 45230000, 45233000, 45233220, 45233280
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się