Przetarg 8948705 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L...

   
Analizuj Zamówienie 8948705 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-02
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazda
mi.Podstawowy zakres robót: Zakres robót: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w m. Iłowiec, Gmina Skierbieszów wraz z dojazdami pikietaż: od km 3280 do km 4280- droga ; pikietaż: od km 3805,5 do km 822,5 (oś obiektu 3814) – most polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, uformowaniu ulepszonych poboczy, budowie i przebudowie zjazdów przebudowie mostu ma most konstrukcji żelbetowej. Po przebudowie mostu: :- szerokość nawierzchni mostu - 6,00m ,- długość mostu 11m,- szerokość poboczy utwardzonych po obu stronach jezdni po 1,0m, z konstrukcją jak na jezdni mostu,- obustronna kapa podporęczowa (osadzenie barieroporęczy) po 0,50m,- klasa obciążenia mostu „B”, według PN-85/S-10030.- projektowana nośność 40 ton.Dojazdów do mostu:- długość dojazdów - około 1km- klasa drogi „Z ”- zbiorcza- kategoria ruchu KR – 3- szerokość nawierzchni na dojazdach – 6,00m,.- szerokość obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem kamiennymi emulsją szerokości po 1,00m

TT.III.3430/16/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00207660/01 z dnia: 2022-06-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-17 09:00
Po zmianie:
2022-06-23 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-17 10:00
Po zmianie:
2022-06-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-15
Po zmianie:
2022-07-22
branża Drogownictwo
podbranża mosty, wiadukty
kody CPV 45221111, 45233100, 45233120, 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: mosty, wiadukty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8978161 2022-07-04
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim. (II POSTĘPOWANIE) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim.2. Prz...
8946688 2022-07-05
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach Numer referencyjny: ZP.2510.0...
8986931 2022-07-05
godz. 09:00
BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Wykonanie napraw szkód na ter. zew. powstałych po zalaniu oraz wyk. dodatk. prac eliminuj. wystąp. szkód w przyszłości w tym, modern. i zabezp. przed zalaniem pom. BPN-T – teren zewn...
8999766 2022-07-11
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbiórka i budowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1316W gr. powiatu – Parysów – Latowicz do dr. woj. nr 802 w km 10+310...
8953587 2022-07-11
godz. 11:15
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.1.2022 Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciąg...
9009728 2022-07-14
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W LEŻAJSKU „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 3+695,00 (JNI01008054) wraz z przebudową odcinka drogi polegającą na przebudowie przepustu w ciągu D...
9002998 2022-07-14
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKARYSZEW „Budowa Bulwarów w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką” Część 1: Część I : Cały zakres prac dotyczący odcinka nr 1 obejmujący 2 etapy: Etap 1: roboty budowlane Etap 2: aranżacj...
9010960 2022-07-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC Przedmiotem zamówienia jest remont kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ulicy Gdańskiej w ramach zadania pn.:„ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z remontem kładki dla pie...
9002326 2022-07-18
godz. 10:30
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY Zaprojektowanie i przebudowa przepustu drogowego nad kanałem wodnym w ciągu ul. Wypaleniska w Bydgoszczy (lokalizacja wysokość ul. Wypaleniska 3) Przedmiotem zamówienia jest zadanie po...
8983639 2022-07-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI „Budowa wiaduktu drogowego wraz z NIEzbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim ” Numer referencyjny: R-III.271.23.2022 „Bud...