Przetarg 7667349 - Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162...

   
Analizuj Zamówienie 7667349 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-31
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35104 oraz 35162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: NI.2720.45.2020

Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35104 oraz 35162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540170975-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540186554-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196836-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 09:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się