Przetarg 7306417 - „Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7306417 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Sto
matologii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi” oraz „Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac”
Numer referencyjny: ZP / 09 /2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamówienie dotyczy wykonania prac budowlanych
Pakiet nr 1 - „Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi” Zlokalizowany przy ul. Św, Barbary 1/2 w Bełchatowie.
Pakiet 2 – „Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac” Zlokalizowanych przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi (dawniej ul. Sporna 36/51).
2. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacja BIOZ” oraz „Dokumentacja projektowa” i „Książki przedmiarów” stanowiące załącznik w cz. B do niniejszej SIWZ.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45210000, 45310000, 45332200, 45343000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się