Przetarg 7534274 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7534274 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku oświatowym na żłobek w m. Jabłoń
Numer referencyjny:
SZP.271.9.2020

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły
podstawowej i ich adaptację na potrzeby utworzenia żłobka dwuoddziałowego dla 25 dzieci. Nazwa
zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku oświatowym na
żłobek w m. Jabłoń”. W zakres prac wchodzą m.in. roboty polegające na: 1. Rozbiórce istniejących
podłóg i posadzek 2. Rozbiórce poszczególnych ścianek działowych murowanych oraz GK 3. Demontażu
istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej 4. Demontażu istniejącej stolarki okiennej wewnętrznej 5.
Demontażu istniejących okien PVC wraz ze zmniejszeniem szerokości otworu poprzez zamurowanie
cegłą ceramiczną i uzupełnieniem izolacji termicznej 6. Wykonaniu przebić drzwiowych wraz z
montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych nowych otworów drzwiowych 7. Wykonaniu
nowego podziału ściankami działowymi GK gr.12,5 cm i 10cm 8. Wykonaniu wentylacji w
poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejącym kominie oraz w ścianach
zewnętrznych 9. Wykonaniu nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi 10.
Montażu nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej 11. Wykonaniu przecierki istniejących tynków na
ścianach i sufitach 12. Wykonaniu oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach w pozostałych pomieszczeniach 13.
Malowaniu ścian i sufitów farbami odpornymi na wilgoć i działanie środków dezynfekujących 14.
Wykonaniu instalacji wewnętrznych elektrycznego oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych oraz
innych instalacji technologicznych. 15. Wykonaniu instalacji wewnętrznej zimnej i ciepłej wody
użytkowej 16. Wykonaniu instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej 17. Wykonaniu pochylni dla
niepełnosprawnych wraz z powiększeniem spocznika schodów wejściowych oraz montażem specjalnych
balustrad ze stali nierdzewnej przystosowanych dla niepełnosprawnych 18. Wykonaniu tarasu, z płyt
betonowych tarasowych i obrzeży betonowych palisadowych prostokątnych dla dzieci, z wyjściem
bezpośrednim z oddziałów żłobkowych na zewnątrz
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45300000, 45311000, 45330000, 45400000, 45410000, 45430000, 45443000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się