Przetarg 7384069 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy...

   
Analizuj Zamówienie 7384069 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne
Numer referencyjny: RIRG.271.6.20
20

1.1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch jednoprzestrzennych pomieszczeń świetlicy znajdujących się w zachodniej części budynku na dwa lokale mieszkalne.
1.1.1. Każde z pomieszczeń przeprojektowane na dwupokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką. Wejście do mieszkań w elewacji frontowej południowo-zachodniej. Zakres składa się z kompleksowej przebudowy pomieszczeń włącznie z instalacją wszystkich mediów. Roboty obejmują prace: wewnętrzne, zewnętrzne - murowe, wewnętrzne - ściany i sufity, wewnętrzne - posadzki, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, docieplenie ściany wewnętrznej budynku, elewacyjne fundamentowe, elewacyjne ścian zewnętrznych, wykonanie stopnia wejściowego, opaski, wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, demontażu i montażu nowej instalacji: odgromowej, elektrycznej, montażu instalacji telewizyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, montażu elektrycznych podgrzewaczy CWU i grzejników.
2. Dalszy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa/zgłoszeniowa, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SIWZ.
2.2. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
2.3. Zestawienie robót do wykonania oraz ich ilość zawiera, stanowiący załącznik do SIWZ – przedmiar robót. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.
2.4. Zamawiający proponuje/zaleca Wykonawcy dokonanie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
2.5. Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45300000, 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się