Przetarg 10631091 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy...

   
Analizuj Zamówienie 10631091 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-19
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle - zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest Prze
budowa i rozbudowa drogi gminnej w obszarze wsi Trynosy – Osiedle w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentację należy opracować na podstawie załączonego programu funkcjonalno – użytkowego – załącznik nr 9 do SWZ. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń oraz zgłoszeń robót. 2) kompleksowe roboty budowlane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową. 3) pełnienie nadzoru autorskiego

FD.271.1.3.2024
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45233000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10678848 2024-08-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna. Część 1: a) „Przebudowa drogi Chojna – Kaliska – Godków – etap II”b) „Przebudow...
10681319 2024-08-01
godz. 12:00
Lubelskie Dostosowanie terenu na potrzeby posadowienia infrastruktury kontenerowej w m. Zamość. Zakres inwestycji określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, składającej się z cz...
10683482 2024-08-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie QSP/2024/07/02899_Opracowanie koncepcji techniczno – kosztowej oraz projektu budowlanego przebudowy ulicy Poznańskiej w Inowrocławiu w celu zbudowania wjazdu drogowego na teren QEMETICA ...
10682866 2024-08-02
godz. 17:00
Mazowieckie Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Boguty-Pianki Część 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Kamieńczyk Wielki – w ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna w m....
10686553 2024-08-08
godz. 12:00
Śląskie Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Remont chodników na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” obejmuje wykonanie między innymi: rozbiórki różnych nawierzchni chodników, rozbiórkę ob...
10664709 2024-08-09
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejących wjazdów/wyjazdów /parkingów na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży, wraz z nadzor...
10685836 2024-08-09
godz. 10:00
Pomorskie Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Łebie – etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Kwiatkowskiego w Łebie – etap I. 2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektow...
10679736 2024-08-12
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Hanna 1.Przedmiot zamówienia:1. Przebudowa drogi gminnej Nr 104153L w miejscowości Hanna ul. Wschodnia- przebudowa drogi na odcin...
10668359 2024-08-12
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji sieci dróg powiatowych powiatu stargardzkiego tj.:a) Modernizacja drogi powiatowej 17...
10662804 2024-09-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa (rozbudowa) drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie Zakres robót obejmuje:1. Roboty geodezyjne2. Roboty rozbiórkow...