Przetarg 7593096 - Przebudowa i remont ujęcia wody Czerniejów w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7593096 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i remont ujęcia wody Czerniejów w ramach projektu „Modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Głusk
Num
er referencyjny: ZP.271.17.2020

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i remontem ujęcia wody
Czerniejów zlokalizowanego na działce nr 27/5 w miejsc. Czerniejów Kolonia gm. Jabłonna oraz
dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części.
Część nr 1 - Przebudowa i remont ujęcia wody Czerniejów, obejmuje m.in.:
a) kompleksową wymianę technologii wydobycia i uzdatniania wody (wymiana pomp głębinowych,
filtrów odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia, armatury typu zasuwy, manometry,
wodomierze, orurowanie) wraz z instalacją elektryczną oraz automatyką sterowania, wymianą
przewodów technologicznych zewnętrznych między zbiornikiem wody a budynkiem wraz
z armaturą, modernizacją zbiornika wód popłucznych, monitoring pracy ujęcia kompatybilny
z istniejącym systemem.
b) roboty budowlano-remontowe tj. między innymi: malowanie, układanie glazury, terakoty, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie części ścian budynku oraz dachu (wraz z pokryciem papą termozgrzewalną), rozbiórka murowanego komina, modernizacja systemu centralnego ogrzewania budynku poprzez montaż grzejników elektrycznych olejowych;
c) roboty zewnętrzne związane z remontem dojazdu do ujęcia poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej, rekultywacji terenu ujęcia poprzez uzupełnienie warstwy humusu i wysianie trawy, montaż oświetlenia zewnętrznego zasilanego
z odnawialnego źródła energii (3 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,75 kWp na dachu budynku).
Część nr 2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody Czerniejów – obejmuje moduły o łącznej mocy 44,73 kWp zlokalizowane na systemowej konstrukcji wsporczej (stal cynkowana ogniowo) montowanej w gruncie bez fundamentowania; instalacja obejmuje również okablowanie solarne pomiędzy modułami a falownikiem, instalację główną do połączenia inwerterów
z rozdzielnią główną obiektu, inwertery, rozdzielnię obwodów stałoprądowych RDC, rozdzielnię obwodów zmiennoprądowych RAC, ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową.
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem opisują projekty budowlane, specyfikacje techniczne oraz przedmiary stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa i remont ujęcia wody Czerniejów
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i remontem ujęcia wody Czerniejów zlokalizowanego na działce nr 27/5 w miejsc. Czerniejów Kolonia gm. Jabłonna oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. Część nr 1 - Przebudowa i remont ujęcia wody Czerniejów, obejmuje m.in.: a) kompleksową wymianę technologii wydobycia i uzdatniania wody (wymiana pomp głębinowych, filtrów odżelaziaczy, zestawu pompowego II stopnia, armatury typu zasuwy, manometry, wodomierze, orurowanie) wraz z instalacją elektryczną oraz automatyką sterowania, wymianą przewodów technologicznych zewnętrznych między zbiornikiem wody a budynkiem wraz z armaturą, modernizacją zbiornika wód popłucznych, monitoring pracy ujęcia kompatybilny z istniejącym systemem. b) roboty budowlano-remontowe tj. między innymi: malowanie, układanie glazury, terakoty, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie części ścian budynku oraz dachu (wraz z pokryciem papą termozgrzewalną), rozbiórka murowanego komina, modernizacja systemu centralnego ogrzewania budynku poprzez montaż grzejników elektrycznych olejowych; c) roboty zewnętrzne związane z remontem dojazdu do ujęcia poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej, rekultywacji terenu ujęcia poprzez uzupełnienie warstwy humusu i wysianie trawy, montaż oświetlenia zewnętrznego zasilanego z odnawialnego źródła energii (3 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,75 kWp na dachu budynku).

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody Czerniejów
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i remontem ujęcia wody Czerniejów zlokalizowanego na działce nr 27/5 w miejsc. Czerniejów Kolonia gm. Jabłonna oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części. Część nr 2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody Czerniejów – obejmuje moduły o łącznej mocy 44,73 kWp zlokalizowane na systemowej konstrukcji wsporczej (stal cynkowana ogniowo) montowanej w gruncie bez fundamentowania; instalacja obejmuje również okablowanie solarne pomiędzy modułami a falownikiem, instalację główną do połączenia inwerterów z rozdzielnią główną obiektu, inwertery, rozdzielnię obwodów stałoprądowych RDC, rozdzielnię obwodów zmiennoprądowych RAC, ochronę przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem opisują projekty budowlane, specyfikacje techniczne oraz przedmiary stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
branża Wodno - kanalizacyjna, Energia odnawialna (OZE)
podbranża uzdatnianie wody, energia solarna
kody CPV 9331200, 45000000, 45111291, 45252126, 45261215, 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się