Przetarg 8031811 - „PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO,...

   
Analizuj Zamówienie 8031811 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-22
przedmiot ogłoszenia
„PRZEBUDOWA I REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO, GMINA ZAMBRÓW”

1. Przedmiotem zamówienia jest „PRZEBUDOWA I
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO, GMINA ZAMBRÓW”.2. Opis przedmiotu zamówienia:Szczegółowy zakres robót budowlanych i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWIOR:1) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 9):1. Projekt wykonawczy – Branża: budowlana;2. Projekt wykonawczy – Branża: elektryczna;3. Projekt wykonawczy – Branża: sanitarna; 2) Przedmiary robót (załącznik nr 10):1. Branża budowlana;2. Branża elektryczna;3. Branża sanitarna.3) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11):1. Branża budowlana i sanitarna;2. Branża elektryczna. UWAGA: Przedmiary robót są załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia i stanowią dokument pomocniczy, dopełniający projekt i specyfikacje wykonania i odbioru robót, służącym wyłącznie celom informacyjnym. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę i technologię roboty budowlanej i służyć pomocą Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę ewentualnych rozbieżności, w ilości robót pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją projektową należy je uwzględnić w cenie oferty. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym, wiążący jest zakres zamówienia, rodzaj i ilość robót wynikający z dokumentacji projektowej i SIWZ. Ilość przedmiarowa zawarta w przedmiarze lub w nim pominięta, a występująca w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych będzie uznana, że jest ujęta w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.

Rrg.271.3.2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 31500000, 45000000, 45111200, 45232130, 45233220, 45261000, 45262300, 45262310, 45262400, 45262522, 45310000, 45312100, 45330000, 45331200, 45410000, 45422100, 45431100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się