Przetarg 7320008 - Przebudowa i remont pomieszczeń w budynkach SPSK NR 1 PUM ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320008 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i remont pomieszczeń w budynkach SPSK NR 1 PUM ZP-261-06/2020
Numer referencyjny: ZP-261-06/2020

Przebudowę i re
mont pomieszczeń w budynkach SPSK NR 1 PUM
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa i remont pomieszczeń Centrum Endoskopii Diagnostycznej i Terapeutycznej Chorób Przewodu Pokarmowego Kliniki Gastroenterologii w SPSK1 PUM w Szczecinie
Przebudowa i remont pomieszczeń Centrum Endoskopii Diagnostycznej i Terapeutycznej Chorób Przewodu Pokarmowego Kliniki Gastroenterologii w SPSK1 PUM w Szczecinie

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku CDiLND na potrzeby przyklinicznych gabinetów zabiegowych i lekarskich klinik onkologicznych i pokoi opisowych Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
Przebudowę pomieszczeń parteru budynku CDiLND na potrzeby przyklinicznych gabinetów zabiegowych i lekarskich klinik onkologicznych i pokoi opisowych Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa pomieszczeń III piętra budynku CDiLND na gabinety ambulatoryjne, diagnostyczno-zabiegowe dla Kliniki Hematologii
Przebudowę pomieszczeń III piętra budynku CDiLND na gabinety ambulatoryjne, diagnostyczno-zabiegowe dla Kliniki Hematologii


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540030843-N-2020 z dnia: 2020-02-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
W zakresie Pakietu 1: min. jednej roboty budowlanej,
inwestycyjnej lub remontowej, o podobnym charakterze. Przez robotę budowlaną, inwestycyjną lub
remontową o podobnym charakterze dla pakietu nr 1 Zamawiający rozumie prace budowlane i
instalacyjne wykonane w jednym obiekcie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 250 m2,
obejmujące swym zakresem branżę budowlaną, sanitarną (c.o. wod-kan, gazy medyczne, wentylację
mechaniczną, klimatyzację) i elektryczną.
W ogłoszeniu powinno być:
W zakresie Pakietu 1: min. jednej roboty budowlanej, inwestycyjnej lub remontowej, o podobnym charakterze.
Przez robotę budowlaną, inwestycyjną lub remontową o podobnym charakterze dla pakietu nr 1 Zamawiający rozumie prace budowlane i instalacyjne wykonane w jednym obiekcie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 250 m2, obejmujące swym zakresem branżę budowlaną, sanitarną (c.o. wod-kan, gazy medyczne, wentylację mechaniczną, klimatyzację) i elektryczną. W przypadku instalacji sanitarnej gazów medycznych Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania tej instalacji w osobnym obiekcie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 250 m2Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2).
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-02-21, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-02-27, godzina: 08:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się