Przetarg 7306558 - Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu...

   
Analizuj Zamówienie 7306558 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełn
osprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy” – ETAP II
Numer referencyjny: MOPS –ZP/I/2020

1. Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy i remontu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 8 w Żarach zgodnie z dokumentacją opracowaną przez PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły, z siedzibą przy ul. Podchorążych 39, 68 – 200 Żary, obejmujący:
- branżę budowlaną,
- branżę elektryczną,
- branżę sanitarną,
- instalacja C.O.
2. Zakres robót: wykończenie otoczenia windy, wykonanie WC dla niepełnosprawnych i podjazdów dla niepełnosprawnych (wewnętrznych i zewnętrznych należy wykonać do 15 sierpnia 2020 r. z uwagi na dofinansowanie robót budowalnych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej z PFRON i konieczność rozliczenie tego dofinansowania.
Pozostały zakres prac tj. wykonanie przebudowy i remontu stołówki wraz zapleczem dla klientów MOPS w Żarach, wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie prac remontowych łącznika przy windzie na parterze należy wykonać do 31 października 2020 r.
3. Zestawienie kosztorysów – Przedmiarów Robót;
Branża Budowlana:
- PFRON
- Utwardzenie terenu
- Stołówka i zaplecze łącznik.

Branża sanitarna:
- PFRON
- Ogrzewanie
- Stołówka i zaplecze łącznik

Branża elektryczna:
- PFRON
- Stołówka i zaplecze łącznik
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 44191000, 45000000, 45111100, 45111200, 45210000, 45223210, 45223500, 45231300, 45261100, 45262310, 45262500, 45316000, 45317000, 45320000, 45321000, 45331200, 45331210, 45332000, 45332200, 45332400, 45421000, 45421146, 45421152, 45431100, 45431200, 45432111, 45450000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się