Przetarg 6751202 - Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6751202 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-09
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełn
osprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy
Numer referencyjny: MOPS-ZP/III/2019

Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy i remontu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 8 w Żarach zgodnie z dokumentacją opracowaną przez PROJEKT-BUD Andrzej Wesoły, z siedzibą przy ul. Podchorążych 39, 68 – 200 Żary, obejmujący:
- branżę budowlaną,
- branżę elektryczną,
- branżę sanitarną,
- instalacja C.O,
- dostawa i montaż windy.
2. Przedmiot zamówienia ze względu na dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR” na rok 2019 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Dzienny Dom „Senior” oraz dofinansowanie robót budowalnych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej z PFRON musi być zrealizowany i rozliczony do 10 grudnia 2019 r.
Zadanie - Wykonanie robót budowlanych i montażowych: Dziennego Domu Wsparcia, budowy szybu windy oraz dostawa i montaż windy i wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych.
Zestawienie kosztorysów – Przedmiarów Robót;
Branża Budowlana:
- Szyb winy
- Dostawa i montaż windy
- DDW (sala gimnastyczna z zapleczem)
- Ogród zimowy.

Branża sanitarna:
- Przyłącze wodociągowe do hydrantu
- Instalacja centralnego ogrzewania
- DDW (sala gimnastyczna z zapleczem)
Branża elektryczna:
- PFRON – winda – instalacja elektryczna
- Instalacja elektryczna DDW (sala gimnastyczna z zapleczem)
- Instalacja elektryczna. Zasilanie obiektu.
branża Budowlana - obiekty, Windy i dźwigi
podbranża obiekty użyteczności publicznej, windy towarowe, osobowe, platformy
kody CPV 44191000, 45000000, 45111100, 45111200, 45111210, 45210000, 45223210, 45223500, 45261100, 45261320, 45262310, 45262500, 45314000, 45316000, 45317000, 45320000, 45321000, 45331100, 45331200, 45331210, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45410000, 45421000, 45421146, 45421152, 45431100, 45431200, 45432111, 45442100, 45450000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się