Przetarg 7382295 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382295 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka.
Numer referencyjny: I-I.271.
5.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka.”
2. Realizacja zadania nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej:
a) Projekt przebudowy i adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr II w Gorzycach na pomieszczenia żłobka.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się