Przetarg 7734266 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów...

   
Analizuj Zamówienie 7734266 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-05
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1660 – 1840 strona
prawa w m. Humniska.
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WRI/53/2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1660 – 1840 strona prawa w m. Humniska.

Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji Technicznej- STWiORB (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ).
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się