Przetarg 9931008 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km...

   
Analizuj Zamówienie 9931008
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90300 do km 110550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). Numer referencyjny: NI.2720.106.2023
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku o
d km 90300 do km 110550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku od km 90300 do km 110550 (Lwówek Śląski-Pasiecznik). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 194-606698 z dnia 2023-10-09:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/01/2024
Powinno być:
Data: 30/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/11/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 210-662467 z dnia 2023-10-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/01/2024
Powinno być:
Data: 12/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/11/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 218-686567 z dnia 2023-11-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/01/2024
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/01/2024
Powinno być:
Data: 07/04/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/01/2024
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10126717 2024-01-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁABUNIE 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 110888L (ul. Lipowa) w miejscowości Łabunie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:Remo...
10122285 2024-01-10
godz. 12:00
URZĄD GMINY PSARY „Budowa drogi gminnej – ulicy Parkowej w Strzyżowicach w ramach zadania: Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz z odwodnieniem”. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające n...
10117248 2024-01-15
godz. 11:00
POLSKIE PORTY LOTNICZE S.A. Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w Warszawie Numer referencyjny: 301/PN/ZP/TLLZP/23 Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz ...
10104810 2024-01-16
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1051F r...
10134245 2024-01-17
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Poprawa bezpieczeństwa drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 333 - na ul. Legnickiej w m. Lubin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunk...
10135895 2024-01-17
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ „Remont drogi powiatowej Nr 1018L Sławacinek – Bordziłówka – Leśna Podlaska i nr 1019L (Rudka – Kobylany – Wygnanki) gr.woj. - Bordziłówka” – zadanie dof. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w...
10108372 2024-01-22
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest zaproje...
10115777 2024-01-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA SÓL Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 403 m na tereni...
10118032 2024-02-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA DREZDENKO Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Transportowej w Drezdenku. 2. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac...
10140004 2024-02-29
godz. 09:00
URZĄD GMINY WŁODAWA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 104451L (ul. Gościnnej) w miejscowości Okuninka na odcinku od km 0+000 do km 0+813 według założonego lokalnie kilometrażu ww. drogi w...