Przetarg 8924213 - Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty 1. Przedmiotem zamówienia...

   
Analizuj Zamówienie 8924213 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-23
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowy drogi gminnej dojazdowej nr 184009N na dz. nr 36, 38
2 obr. Wąpiersk oraz 100 obr. Koty, gm. Lidzbark, pow. działdowski.2. Zakres przebudowy: - regulacja parametrów geometrycznych drogi,- miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,- wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej,- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm,- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm,- wykonanie pobocza z tłucznia,- regulacja i poprawa odwodnienia,- roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni,ponadto w obrębie skrzyżowania przewiduje się:- dostosowanie nowej nawierzchni do istniejącej nawierzchni asfaltowej,- wykonanie poboczy,- roboty porządkowe.3. Parametry techniczne- szerokość jezdni 5,00m (lokalne zwężenia do 4,50m),- szerokość poboczy 0,75m (lokalne zwężenia),- nawierzchnia jezdni nawierzchnia asfaltowa,- nawierzchnia poboczy nawierzchnia tłuczniowa,- odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych.4. Planowana ilość robót: jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej pow. 18 024,08 m2.Szczegółową ilość i rodzaj robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji określają przedmiary robót.5. Wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji powinien opracować szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas robót i przedstawić do zatwierdzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.7. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 8. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie stałej organizacji ruchu, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

BiGK.271.1.14.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45233120, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9018413 2022-07-20
godz. 09:30
NADLEŚNICTWO ROKITA „Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita w Leśnictwie Samlino, oddziały leśne nr 33, 34, 35, 36 na odcinku 1800 mb – II postępowanie” Celem przedsięwzięcia jest napra...
8983640 2022-07-20
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Remont nawierzchni dróg krajowych z podziałem na 3 części: część 1 - droga ekspresowa nr S52b, część 2 – droga ekspresowa nr S1g i autostrada A4, część 3 – droga ekspresowa ...
9017686 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY WĄSOSZ Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w dokumentacji projektowej...
9021501 2022-07-20
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej ul. Zawodzie w km od 0+030 do km 0+316 w miejscowości Szczawnica, oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. ew. 2814/2 oraz 2814/...
9018705 2022-07-21
godz. 11:00
GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY MAGURSKIM PARKU NARODOWYM „Remont infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z odnowieniem infrastruktury turystycznej na tereni...
8932053 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kostki brukowej wokół domu Dzień dobry, zlecę wymianę kostki brukowej wokół domu.
9022635 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę położenie płytek chodnikowych pod basen ogrodowy na działce ( ok 10m kwadratowych )
8955401 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ułożenie kostki brukowej, płyt betonowych witam . Potrzebuje ułożyć płyty betonowe na powierzchni 12m2. Płyty o wymiarach 45 cm na 90cm. grubosc 8 cm. + obrzeża w betonowe grubosci...
8964947 2022-08-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace brukarskie Nawierzchnie dróg, chodniki z kostki betonowej, ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych w Karpaczu od zaraz.
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega...