Przetarg 9013369 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudnik od km 0+000...

   
Analizuj Zamówienie 9013369 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudnik od km 0000 do km 0610

1) Przebudowa drogi gminnej nr 200241W w miejscowości
Rudnik od km 0000 do km 0610 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2028W z zakresem prac do wykonania:- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- przebudowa istniejącego przepustu pod koroną drogi- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego- wykonanie oznakowania pionowego2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:a) materiały do zgłoszeniab) przedmiar robótc) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

GPK.271.7.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45111200, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9106025 2022-08-30
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice – Pipie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1....
9094040 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa buspasa i ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni” – II postępowanie Przedmiot...
9103368 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOWARY Przedmiotem zamówienia jest: „Remont ulicy Izerskiej w Kowarach”Adres inwestycji: miejscowość Kowary, działki nr 587/1, 570, 558/1, obręb geodezyjny Kowary 0001.Opis przedmiotu zam...
8896782 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEZIORANY Remont drogi gminnej publicznej Wójtówko - Modliny 1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i remont drogi gminnej na odcinku Wójtówko - Modliny w gminie Jeziorany.2. Na przedmiot zam...
9080200 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECINEK Przebudowa dróg na JAR w Szczecinku 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlan...
9109081 2022-08-31
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE Zamówienie dotyczy wykonania zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P" (przebudowa drogi na odcinku Iłówiec - Brodnica). PZD.II.343-5/2022
9106318 2022-09-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZWOLEŃ „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec-Podborek gm. Zwoleń” Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dojazdowej Jasieniec-Podborek gm. Zwoleniu na odcinku o długość 489mb....
9109308 2022-09-08
godz. 09:30
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU Przebudowa ul. Rybackiej 1. W ramach inwestycji zostanie przebudowana cała długość ulicy Rybackiej od ronda im. Jana Sikorskiego do drogi wojewódzkiej nr 402 - aleją 23 Stycznia . Uli...
9108025 2022-10-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Kostka Brukowa Zlecę położenie 100m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami w Krzeszowicach.
7797215 2023-11-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY GNIEWINO Remont drogi gminnej nr 107012G Lisewo - Jęczewo Numer referencyjny: 271.22.2020 Remont drogi w odcinku od km 1+090,00 do 1+795,95 obejmuje: a) wykonanie nawierzchni z asfaltu bitumiczneg...