Przetarg 7684715 - Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki...

   
Analizuj Zamówienie 7684715 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-09
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie
Numer referencyjny: KZP.271.3.22.2020

Przedmiotem zamówienia je
st wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie o łącznej długości około 1764 mb.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych,
c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacji projektową.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 - Projekt umowy oraz Załącznik nr 6 do SIWZ – Program funkcjonalno - użytkowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540185760-N-2020 z dnia: 2020-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540226315-N-2020 z dnia: 2020-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-23, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540230788-N-2020 z dnia: 2020-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540237199-N-2020 z dnia: 2020-11-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 10:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45233140, 45233200, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się