Przetarg 7470977 - Przebudowa drogi gminnej nr 001274F na odcinku...

   
Analizuj Zamówienie 7470977
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-08
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 001274F na odcinku Sycowice-Nietkowice Gmina Czerwieńsk
Numer referencyjny: GKM.ZP.271.2.2020

Prz
edmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 001274F na odcinku Sycowice – Nietkowice, w km 0000,00 do km 01800,00 m, gmina Czerwieńsk, powiat zielonogórski.
W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,
- naprawa przepustu na cieku Kanał Południowy.
Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego obejmuje pełny zakres przebudowy drogi.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie części robót na odcinku 0000,00 – 01800,00 m.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45111291, 45233120, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się